Waar bent u naar op zoek?

Ontvangen giften en collecten

LP. de Wit
Door: LP. de Wit
19-05-2022

Met dankbaarheid verantwoorden we de volgende giften en collecten, die we over de periode 21 april tot en met 11 mei ontvingen.

Collecten (algemeen werk)

Herv. Bethelgemeente, Den Bosch € 44,50; herv. gem. De Fontein, Nijkerk € 480,68; Totaal € 525,18.

Leerstoelfonds

Herv. gem. Barneveld € 2,10; herv. gem. Dirksland € 255,50; herv. gem. Ochten € 328,95; herv. gem. ’s-Grevelduin-Capelle € 90,00; herv. gem. Bodegraven € 3,77; herv. gem. Wekerom € 209,87; Totaal € 890,19.

Studiefonds

Herv. gem. Schoonrewoerd € 117,57; herv. gem. Bethlehemkerk, Den Haag € 741,08; herv. gem. Meerkerk € 685,02; herv. gem. Langbroek € 349,90; Totaal € 1.893,57.

Steunfonds

Herv. gem. Irene, Zutphen € 66,25; herv. gem. Bethlehemkerk, Den Haag € 369,85; herv. gem. ’s-Grevelduin-Capelle € 161,00; herv. gem. Eben-Haëzerkerk, Apeldoorn € 420,50; Totaal € 1.017,60.

Giften

Herv. gem. Oosterwolde € 500,00; herv. gem. Maranatha, Tricht € 225,05; Totaal € 725,05.

We ontvingen totaal € 5.051,59. Hartelijk dank voor uw/jouw betrokkenheid bij het werk van de Gereformeerde Bond. Het IBAN-nummer luidt NL98INGB0000138421 t.n.v. Gereformeerde Bond te Apeldoorn. Wilt u de bestemming van uw bijdrage en woonplaats duidelijk vermelden?

LP. de Wit
LP. de Wit