Waar bent u naar op zoek?

Ontvangen giften en collecten

L.P. de Wit
Door: L.P. de Wit
27-10-2022

Met dankbaarheid verantwoorden we de volgende giften en collecten, die we over de periode 29 september tot en met 19 oktober ontvingen.

Collecten (algemeen werk)

Herv. Eben-Haëzergemeente, Amstelveen € 271,10; herv. gem. Oosterwijk € 120,10; herv. gem. Sint Philipsland € 44,00; Totaal € 435,20.

Leerstoelfonds

Herv. gem. Klaaswaal € 250,00; herv. gem. Schoonrewoerd € 203,24; herv. gem. Julianakapel, Oude-Pekela € 151,99; herv. gem. Sint Philipsland € 42,50; herv. gem. Lienden € 576,27; herv. gem. Polsbroek € 250,00; herv. gem. Oud-Beijerland € 10,00; Totaal € 1.484,00.

Studiefonds

Herv. gem. Ochten € 452,10.

Steunfonds

Herv. gem. Middelharnis € 656,25; herv. gem. De Rank, Arnhem € 135,35; herv. gem. Elim, Terneuzen € 50,00; herv. gem. Herkingen € 28,50; herv. gem. Ouddorp € 445,15; herv. gem. Den Bommel € 100,00; herv. gem. Nieuwerkerk aan den IJssel € 652,15; herv. gem. Polsbroek € 250,00; Totaal € 2.317,40.

Giften

Herv. gem. Maranatha, Tricht € 452,43; herv. gem. Het Venster, Lekkerkerk € 60,00; herv. gem. Montfoort € 600,00; herv. gem. Polsbroek € 250,00; Totaal € 1.362,43.

We ontvingen totaal € 6.041,13. Hartelijk dank voor uw/jouw betrokkenheid bij het werk van de Gereformeerde Bond. Het IBAN-nummer luidt NL98INGB0000138421 t.n.v. Gereformeerde Bond te Apeldoorn. Wilt u de bestemming van uw bijdrage en woonplaats duidelijk vermelden?

Indien u het werk van de Gereformeerde

Bond naar de toekomst wilt steunen, kan dit via een akte van schenking of via een legaat. Schenking. Als u zich verplicht om vijf jaar lang een bepaald bedrag aan de Gereformeerde Bond te schenken, is het hele bedrag aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Zodra u overlijdt, vervalt de verplichting. Misschien ziet u er tegenop om een schenking te regelen. U kunt het zichzelf gemakkelijk maken door bij ons bureau een formulier op te vragen, waarop u kunt aangeven wat u wilt. Dit formulier kunt u ons daarna retour zenden. Voorheen moest hiervoor dan nog een notariële akte worden opgemaakt, maar dat is niet meer nodig. Legaat. Dat is een wilsbeschikking, waarbij u vast laat leggen dat u bij overlijden een X-bedrag in euro ineens schenkt. Deze vorm van schenking wordt legaat genoemd. De omschrijving voor het legaat is als volgt: ‘Ik legateer aan de Gereformeerde Bond tot verbreiding en verdediging van de Waarheid in de Protestantse Kerk in Nederland, de som van X-euro in contanten, vrij van rechten en kosten’. De statutaire vestigingsplaats van de Bond is Utrecht.

L.P. de Wit
L.P. de Wit