Waar bent u naar op zoek?

Ontvangen giften en collecten

L.P. de Wit
Door: L.P. de Wit
30-03-2023

Met dankbaarheid verantwoorden we de volgende giften en collecten, die we over de periode 2 maart tot en met 22 maart ontvingen.

Collecten (algemeen werk)

Herv. gem. Goudswaard € 320,00; herv. gem. De Fontein, Nijkerk € 659,21; herv. gem. Sommelsdijk € 566,75; herv. wijkgemeente Calvijnkerk, Baarn € 152,10; Totaal € 1.698,06.

Leerstoelfonds

Herv. gem. Genemuiden € 727,45; herv. gem. Driesum € 116,65; herv. gem. Ede € 688,79; herv. gem. Putten € 4,66; herv. gem. Tholen € 482,80; herv. gem. Bilthoven € 270,00; herv. gem. Nieuwe-Tonge € 255,50; herv. gem. Kootwijk en Kootwijkerbroek € 710,70; Totaal € 3.256,55.

Studiefonds

Herv. gem. Bethelgemeente, Den Bosch € 60,00; Stichting Gereformeerde Doeleinden, Katwijk € 1.500,00; herv. gem. Hasselt € 742,86; Totaal € 2.302,86.

Steunfonds

Herv. gem. Bergambacht € 761,00; herv. gem. Nieuwe-Tonge € 426,50; herv. gem. Harderwijk € 360,15; herv. gem. Schoonhoven € 484,05; Totaal € 2.031,70.

Giften

Herv. gem. Woudenberg € 30,00. We ontvingen totaal € 9.319,17. Hartelijk dank voor uw/jouw betrokkenheid bij het werk van de Gereformeerde Bond. Het IBAN-nummer luidt NL98INGB0000138421 t.n.v. Gereformeerde Bond te Apeldoorn. Wilt u de bestemming van uw bijdrage en woonplaats duidelijk vermelden?

L.P. de Wit
L.P. de Wit