Waar bent u naar op zoek?

Ontvangen giften en collecten

L.P. de Wit
Door: L.P. de Wit
06-07-2023

Met dankbaarheid verantwoorden we de volgende giften en collecten, die we over de periode 8 juni tot en met 28 juni ontvingen.

Collecten (algemeen werk)

Herv. gem. Montfoort € 140,00; herv. gem. Monster € 319,75; Totaal € 459,75.

Leerstoelfonds

Herv. gem. ’s-Grevelduin-Vrijhoeve-Capelle € 375,00; herv. gem. Achterberg € 65,65; herv. gem. Elspeet € 250,00; herv. gem. Kamerik € 1.000,00; herv. gem. Middelharnis € 250,00; herv. gem. IJzendoorn € 100,00; herv. gem. Emst € 282,10; herv. gem. Lelystad € 229,00; Totaal € 2.551,75.

Studiefonds

Herv. gem. Sliedrecht € 615,50; herv. gem. ’s-Grevelduin-Vrijhoeve-Capelle € 525,00; herv. gem. Waarder € 1.328,43; herv. gem. Middelharnis € 250,00; herv. gem. Elim, Terneuzen € 75,00; herv. gem. Emst € 282,10; herv. gem. Het Venster, Lekkerkerk € 646,50; Totaal € 3.722,53.

Steunfonds

Herv. gem. ’s-Grevelduin-Vrijhoeve-Capelle € 425,00; herv. gem. Middelharnis € 1.000,00; herv. gem. Rijssen € 1.416,97; Totaal € 2.841,97.

Giften

Herv. gem. Middelharnis € 250,00; herv. gem. Kollum € 127,00; Totaal € 377,00.

We ontvingen totaal € 9.953,00. Hartelijk dank voor uw/jouw betrokkenheid bij het werk van de Gereformeerde Bond. Het IBAN-nummer luidt NL98INGB0000138421 t.n.v. Gereformeerde Bond te Apeldoorn. Wilt u de bestemming van uw bijdrage en woonplaats duidelijk vermelden?

Indien u het werk van de Gereformeerde Bond naar de toekomst wilt steunen, kan dit via een akte van schenking of via een legaat. Schenking. Als u zich verplicht om vijf jaar lang een bepaald bedrag aan de Gereformeerde Bond te schenken, is het hele bedrag aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Zodra u overlijdt, vervalt de verplichting. Misschien ziet u er tegenop om een schenking te regelen. U kunt het zichzelf gemakkelijk maken door bij ons bureau een formulier op te vragen, waarop u kunt aangeven wat u wilt. Dit formulier kunt u ons daarna retour zenden. Voorheen moest hiervoor dan nog een notariële akte worden opgemaakt, maar dat is niet meer nodig. Legaat. Dat is een wilsbeschikking, waarbij u vast laat leggen dat u bij overlijden een X-bedrag in euro ineens schenkt. Deze vorm van schenking wordt legaat genoemd. De omschrijving voor het legaat is als volgt: ‘Ik legateer aan de Gereformeerde Bond tot verbreiding en verdediging van de Waarheid in de Protestantse Kerk in Nederland, de som van X-euro in contanten, vrij van rechten en kosten’. De statutaire vestigingsplaats van de Bond is Utrecht.

L.P. de Wit
L.P. de Wit