Waar bent u naar op zoek?

Is het gebed ‘God, de Heer, regeert’ wel te rijmen met de oorlog die nu woedt?

Onze hoop is op U

Dr. J. Kommers
Door: Dr. J. Kommers
Actualiteit
24-03-2022

In rustige tijden overdenken wij het Woord van God, zodat wij er in tijden van nood kracht en troost uit zullen putten. Nu er oorlog is in Oekraïne, organiseren kerken bijeenkomsten waar gebeden en gezongen wordt: ‘God, de Heer, regeert.’

Deze vreselijke oorlog gaat gepaard met de verwoesting van steden, stromen vluchtelingen, de dood van zoveel onschuldigen en nucleaire dreiging. Het doet velen de handen naar boven heffen en roepen: ‘Heere, ontferm U en grijp toch in.’

Wie in God gelooft, weet dat Hij de eeuwige God is, Die deze wereld in ontferming omsluit. De gelovige weet ook dat er in onze gebroken wereld één plek is die erboven uitsteekt, Golgotha. Daar heeft onze Heere Jezus Christus Zijn leven gegeven voor de zonden van deze wereld. Wie op deze plek is, staat op vaste grond.

‘Och… dat U zou neerdalen’

Er gebeuren erge dingen in deze wereld en is dit, zo vragen velen, te rijmen met het zingen van het lied ‘God, de Heer, regeert’? Zien wij in de wereldgeschiedenis de hand van God? Wij geloven dat het Woord van God ingrijpende beslissingsmacht heeft. Daarom ‘stoten wij van de oever af’, tegen alle menselijke overwegingen in. Zoals een schipper in Papendrecht ooit tegen mij zei: ‘Om het maar bovenlangs te zoeken en op Gods Woord het net uit te werpen.’

‘Dat U zou neerdalen’, met dit gebed komt in Jesaja 64 het volk met de nood tot God. God wordt er aan herinnerd dat Hij in de geschiedenis van het volk grote daden gedaan heeft, maar dat het er nu zo anders uitziet. In de nood bidt het volk. ‘Dat U zou neerdalen’, dat U in heerlijkheid en macht U weer aan ons laat zien. Gods grote daden uit het verleden worden vermeld, maar ook wordt in gewaagde woorden gesproken over de zonden van de vaderen. Zij hebben met hun daden de toorn van God opgeroepen, zodat Hij voor hen tot een vijand werd (vgl. 63:10).

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 24 maart 2022. Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Dr. J. Kommers
Dr. J. Kommers

uit Ermelo is emeritus predikant.