Waar bent u naar op zoek?

Onze kennis komt van boven

05-09-2018

Katholiciteit is een van de vier eigenschappen van de kerk, schrijft dr. H. van den Belt. De geloofsbelijdenis van Nicea en Constantinopel (381) verwoordt het zo:

Ik geloof ‘in één, heilige, katholieke en apostolische kerk’. Maar over welke kerk gaat het hier? 

Is de katholieke kerk de verzameling van alle plaatselijke gemeenten van Christus die in een organisatorische eenheid aan elkaar verbonden zijn of is zij het mystieke lichaam van Christus?

Aanvankelijk had het begrip ‘katholiciteit’ vooral een kwantitatieve betekenis, de katholieke kerk is het geheel van alle christenen in onderscheid van de verspreide plaatselijke gemeenten. Maar al gauw kreeg ‘katholiek’ ook een normatieve of kwalitatieve betekenis, de katholieke kerk staat als gemeenschap van ware gelovigen tegenover ketters en scheurmakers.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 6 september 2018.