Waar bent u naar op zoek?

De betekenis van bekering (3, voor je godsbeeld, zelfbeeld en vergeving)

Onze plaats voor God

Dr. R.W. de Koeijer
Door: Dr. R.W. de Koeijer
Geloofsleer
01-09-2022

Bekering, een kernbegrip in de Bijbel, heeft allereerst te maken met de goede visie op God. De centrale bijbelse vraag is namelijk: Wie is de HEERE? Daarom nu aandacht voor de pastorale kant van de betekenis van bekering.

Als de Heilige heeft God wonderen gedaan voor Israël en daarom vraagt Hij gehoorzaamheid. Wanneer Zijn volk deze gehoorzaamheid niet blijkt op te brengen, wekt God het op tot verandering. Waarom? Omdat Hij de zonde niet verdraagt. Toch kun je de vraag stellen waarom deze geestelijke verandering (nog) nodig is. God heeft toch Zelf ingesteld dat er via de offerdienst vergeving is? De tegenvraag is of de HEERE tevreden is met alleen vergeving. Heb je dan voldoende zicht op Zijn heiligheid? God neemt de zonde kennelijk zo hoog op dat Hij een complete verlossing wil van vergeving én bekering. Alleen op deze manier wordt het zondeprobleem opgelost. Bekering raakt dus je visie op God.

Als bekering vervaagt, verandert ook je visie op de mens. Het is dan minder ingrijpend dat je zondaar bent voor God. Je hebt immers genoeg aan vergeving, terwijl je niet direct de noodzaak inziet om echt los te komen van het kwaad.

Afgoderij

Zonder bekering kom je in afgoderij terecht. Dat lijkt een vreemde gedachte, want bij afgoden denk je meestal aan zaken die tussen ons mensen en God instaan: bijvoorbeeld egoïsme, geldzucht, seksverslaving, verkeerd mediagebruik en sportverdwazing. Intussen vergeet je dat het ook afgoderij is om een eigen beeld van God te maken.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 1 september 2022. Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Dr. R.W. de Koeijer
Dr. R.W. de Koeijer

is predikant van de hervormde gemeente te Waddinxveen en lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond.