Waar bent u naar op zoek?

Biddend onderzoeken wat de kerk is en belijdt (2, slot)

Onze roeping zien

P.J. Vergunst
Door: P.J. Vergunst
Geloofsleer
13-10-2022

Hervormd kerkelijk denken richt zich op de roeping van gereformeerde belijders binnen de Protestantse Kerk. Voor het verstaan van die roeping helpt de kerkgeschiedenis ons.

Luisterden we vorige week naar ds. J.W. Felix als vertegenwoordiger van het negentiende-eeuwse Friese Réveil, nu gaan we naar de twintigste eeuw en kiezen we ds. W.L. Tukker als leermeester. Vanaf 1952 was hij lid van het hoofdstuur van de Gereformeerde Bond, van 1969 tot 1978 voorzitter. Veel heeft hij geschreven over de kerk en het geloof van de kerk, over de eredienst en de waarde van de Psalmen. Ik behoor tot de generatie die hem nog ontmoet heeft, hem heeft horen preken, die als student door zijn geschriften ten aanzien van de kerk gevormd ben.

Bij de belijdenis heeft hij ons bepaald, allereerst het Apostolicum, waarin hij de hele Godsleer zag: de leer van God de Vader en onze schepping, de leer van God de Zoon en onze verlossing, de leer van God de Heilige Geest en de kerk met al haar zijn en doen. ‘Hierin staat ook heel de geschiedenis van zonde en genade, dus de hele geschiedenis van de mens.’ De kerk heeft in vijftien eeuwen dit credo uitgebouwd tot latere belijdenissen, op bepaalde punten verbijzonderingen van het Apostolicum. Waar dat Apostolicum niet meer beleden wordt, snijdt men de band door met de algemene christelijke kerk, zegt ds. Tukker. ‘Wat is het dus erg als men de namiddagdienst afschaft of verzuimt.’

De kerk, ons aller moeder

Voor ds. Tukker was de kerk allereerst draagster van het Woord. De kerkorde beleed in dankbare gehoorzaamheid dat het Woord bron van de prediking en de enige regel voor het geloof van de hele kerk is. Die gehoorzaamheid maakte het ‘onmogelijk voor de kerk om een zacht gemiddelde te zoeken in de leer der kerk in de leer des Heeren’.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 13 oktober 2022. Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

P.J. Vergunst
P.J. Vergunst

is hoofdredacteur van De Waarheidsvriend.