Waar bent u naar op zoek?

Ook in Ede gebedsbijeenkomst voor predikanten

10-12-2014

Ze bestaan al een jaar of tien: gebedsbijeenkomsten voor predikanten. Het zijn ochtenden waarbij het samen bidden in kleine kring centraal staat. ‘Op zulke momenten kijk je elkaar echt in het hart’, zegt ds. W.J. Dekker uit Amersfoort.

Ds. Dekker kwam zelf voor het eerst met de gebedsbijeenkomsten voor predikanten in aanraking toen hij in 2005 intrede deed in Delft. ‘Dat was op dat moment de enige gebedsplaats, ik ben daarbij aangeschoven.’ De Delftse kring verhuisde later naar Reeuwijk. Gemiddeld komen hier elk kwartaal vijf tot tien predikanten bij elkaar, vertelt ds. Dekker. ‘Voor een gebedskring is dat een mooi aantal.’

Tijdens een bijeenkomst zijn er drie momenten van gebed. Dit wordt afgewisseld met Schriftlezing en het zingen van psalmen.

Allereerst is er een kort gebed om de Heilige Geest. Daarna volgt er een uitgebreider gebed van verootmoediging voor God, waarbij schuldbelijdenis een belangrijke plaats inneemt. ‘Dat raakt onszelf, als predikanten, maar ook de kerk en de samenleving.’ Het derde gebedsmoment, de voorbede, is het meest uitgebreid. ‘We bidden voor elkaar, voor de noden in onze gemeenten, voor de kerk, voor de samenleving, voor Israël. Eigenlijk voor alles wat zich aandient.’

Dat gebeurt vaak in de vorm van een enigszins gecoördineerd kringgebed. Om herhaling te voorkomen wordt van tevoren afgesproken wie welke punten voor zijn rekening neemt. Heel strak gaat het er niet aan toe. ‘Als iemand iets op zijn hart krijgt, is er alle gelegenheid om dat in te brengen’, zegt ds. Dekker. Hij heeft de indruk dat de aanwezigen de gekozen vorm als waardevol ervaren. ‘We zijn de betekenis en waarde van het kringgebed gaan ervaren.’

Het volledige artikel is te lezen in De Waarheidsvriend van 12 december 2014.