Waar bent u naar op zoek?

Oordeel en genade in Jesaja

19-05-2020

Jesaja is een van de vier grote profeten. Het boek Jesaja is het grootste qua omvang en wordt het meeste geciteerd in het Nieuwe Testament. Het wordt wel het vijfde Evangelie genoemd. Hoe lees je een boek als Jesaja? vraagt ds. K. Timmerman.

Wat is het centrale thema? In de komende periode zullen er een aantal leessleutels aangereikt worden om zelf met het boek Jesaja aan de slag te gaan, voor persoonlijke bijbelstudie of voor een bijbelkring. 

De profeet en het boek

Laten we beginnen met een korte inleiding op de profeet Jesaja en het boek Jesaja. De profeet Jesaja profeteert in de tijd van Uzzia, Jotham, Achaz en Hizkia, vier koningen van Juda, van ongeveer 739 tot en met 686 voor Christus. In de betreffende periode is het tienstammenrijk Israël weggevoerd in ballingschap naar Assyrië. We lezen in het boek Jesaja over de roeping van Jesaja, over zijn vrouw die een profetes genoemd wordt en over zijn kinderen: Sear-Jasub (‘een overblijfsel zal terugkeren’) en Maher-Sjalal Chasj-Baz (‘snelle plundering, haastige buit’).

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 21 mei 2020.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.