Waar bent u naar op zoek?

De Faculté Jean Calvin in Aix biedt online theologie-onderwijs aan studenten uit Afrika

Op Afrikaanse leest

Dr. E. Brink
Door: Dr. E. Brink
Zending
24-11-2022

De Faculté Jean Calvin in Aix-en-Provence (Frankrijk) heeft open deuren gevonden naar onderwijs en toerusting in Franstalig Afrika. Vorige maand is er een samenwerking gestart met de theologische opleiding ITES in Senegal, in het al bestaande programma PILiERS (Pijlers).

In dit programma wordt nu ook een Franstalige online theologie-opleiding geboden aan kerkelijke leiders en voorgangers in Afrika.

Terughoudend

Al sinds jaar en dag zoeken tal van Afrikaanse Franstalige studenten en voorgangers contact met de reformatorische theologie-opleiding in Aix-en-Provence. Meestal is het lastig om een goede selectie te maken voor toelating. En vooral ontbreekt het aan middelen om hen ter plaatse te laten studeren.

Hoogstens zou de faculteit beurzen kunnen verstrekken. Maar wat het nog gecompliceerder maakt, is dat het vaak problemen geeft, wanneer studenten alleen overkomen (zonder hun gezin). Daar komt bij dat het risico bestaat dat zij niet meer terug willen keren naar hun thuisland wanneer zij eenmaal gewend zijn in Europa. Vandaar dat de opleiding in Aix tot nu toe terughoudend was in het toelaten van Afrikaanse studenten, zowel op het niveau van de bachelor, als van de master, maar ook voor de opleiding tot doctor.

Goed toegerust

Tegelijkertijd bestond een diepe wens van de docenten (onder wie ikzelf als gastdocent) om de gereformeerde theologie verder te brengen, tot in Franstalig Afrika. In de loop van de jaren kwamen al steeds meer Franstalige studenten in Aix afstandsonderwijs volgen, waardoor een curriculum ontstond van een online programma. Dat betekent dat in deeltijd, met af en toe een periode van twee weken in Aix, een theologische opleiding kon worden gevolgd om voorgangers op te leiden. Zo konden meer studenten worden bediend die goed toegerust werkzaam kunnen zijn in de kerken in Frankrijk. Aangezien dit programma goed functioneerde en ook meerdere kerken en evangelische groepen bediende, werd er steeds meer gebruik gemaakt van een zogenaamd Menu à la Carte. Hierin kun je ook delen onderwijs volgen, bijvoorbeeld op het terrein van ethiek, gemeenteopbouw, kerkgeschiedenis, Oude en/of Nieuwe Testament en systematische theologie. Deze toerusting bleek de plaatselijke gemeenten ten goede te komen.

Senegal als uitvalbasis

Met behulp van oud-studenten die ik in de loop van de jaren heb lesgegeven in Bangui en Yaounde (FATEB = Faculté de Théologie Evangélique de Bangui), besloten we om de mogelijkheid te onderzoeken dit online onderwijs ook in Franstalig Afrika te laten landen. Daarvoor is gekozen voor Senegal als uitvalsbasis, omdat dit land precies de verbinding legt tussen Noord-Afrikaanse (vaak gesloten gebieden) en de (sub)Sahellanden. De theologische opleiding ITES (Institut de Théologie Evangélique du Sénégal) sloot een overeenkomst met de Faculté Jean Calvin.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 24 november 2022. Neem een jaarabonnement. Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-

Dr. E. Brink
Dr. E. Brink

is onder andere universitair docent Oude Testament & Pastorale theologie aan de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht, gastdocent aan de Faculté Jean
Calvin in Aix-en-Provence (Frankrijk) en voorzitter van de stichting Samen voor Aix.