Waar bent u naar op zoek?

blog

Naast een van de twee massagraven lees ik uit Jesaja 41: ‘Zij, zullen beschaamd en te schande worden, die in woede tegen u ontstoken zijn.’ En ook: ‘Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt.

Op bezoek bij de vervolgde kerk in Nigeria

28-01-2014

Onder begeleiding van de politie rijden we naar Sonongk, een dorpje in het midden van Nigeria. Namens stichting de Ondergrondse Kerk bezoeken we christenen in dit Afrikaanse land die evenals Paulus de littekens van de Heere Jezus (Gal. 6:17) in hun lichaam meedragen.

Daar weten wij van, in Nederland. We bidden voor hen, op zondag in de eredienst, doordeweeks in onze gebedsgroep, thuis in onze binnenkamer. En toch, wat weten we er écht van, hoe kunnen we concreet gestalte geven aan het met elkaar deel uitmaken van het lichaam van Christus? Een bezoek aan broeders en zusters in de verdrukking leert ons meer over hun geloof in God, de liefde voor hun vijand, hun hoop op het eeuwige leven.

Sonongk, wie heeft er ooit gehoord van deze vlek onder de Afrikaanse zon? Tot die maandag in januari, waarop onverwachts uit van Boko Haram ontvangen wapens dood en verderf komt. Niet minder dan 34 mannen, vrouwen en kinderen worden korte tijd later in twee massagraven gelegd. Als ik een week erna door Sonongk loop, moet ik aan Golgotha denken. Daar heeft de Heiland der wereld het lijden in de meest bittere vorm gedragen. En hier, op deze paar honderd vierkante meter, lijden Zijn kinderen. Een verband tussen Golgotha en Sonongk, dat ziet de kerk in Nigeria zelf ook, gelukkig.

  De mannen van Sonongk blijven onder aanvoering van hun leider, Benjamin Bala Shom (m.), achter als de vrouwen en kinderen die overleefden, in veiligheid gebracht zijn. Rechts Luka Thomas, die bij de aanslag zijn enige dochter van acht jaar verloor.

De mannen van Sonongk blijven onder aanvoering van hun leider, Benjamin Bala Shom (m.), achter als de vrouwen en kinderen die overleefden, in veiligheid gebracht zijn. Rechts Luka Thomas, die bij de aanslag zijn enige dochter van acht jaar verloor.

In de kerkdienst, in het noorden van het land, een gebied waar een nog sterkere dreiging van moslimextremisten is, zingen we zondags:

He is the truest Friend to me,
For I remember Calvary.
(Hij is mijn meest trouwe Vriend,
want Golgotha is in mijn gedachten.)

 Naast een van de twee massagraven lees ik uit Jesaja 41: ‘Zij, zullen beschaamd en te schande worden, die in woede tegen u ontstoken zijn.’ En ook: ‘Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt.'

Naast een van de twee massagraven lees ik uit Jesaja 41: ‘Zij, zullen beschaamd en te schande worden, die in woede tegen u ontstoken zijn.’ En ook: ‘Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt.

Staande bij het open graf, waar de mannen van Sonongk geen woorden vinden voor hun verdriet, lees ik Jesaja 41: 10-13. Daarna bidt ds. A.Th. van Olst uit Utrecht tot God. Onder een open hemel. Dan komt de politie en maant ons dat het tijd is voor vertrek.

P.J. Vergunst