Waar bent u naar op zoek?

Wat Psalm 40 ons over de boodschap van Kerst leert

Op Gods wil gericht

Ds. J.A. Mol
Door: Ds. J.A. Mol
20-12-2021

Wat leert Psalm 40 ons over de boodschap van Kerst? De Zoon van God wilde op deze aarde komen mens worden. Hij vindt er vreugde in, om Gods welbehagen te doen. Hij heeft gezegd: Zie, Ik kom (…) om Uw wil te doen, o God.

Deze woorden uit Hebreeën 10 zijn geciteerd uit Psalm 40 en wijzen op de Christus, de Messias, Gods Gezalfde.

Gods pre-existentie

Christus is geboren in Bethlehem. Hij is op deze aarde gekomen om Gods wil te doen, om voor de Heere te leven. Wij maakten in Adam een andere keus. Een keus met desastreuze gevolgen. In plaats van te kiezen voor het leven, kozen wij voor de dood. Maar dat zette God niet voor het blok. Reeds in de eeuwigheid wist Hij hiervan. Reeds in de eeuwigheid dacht Hij Zijn verlossingsplan uit, daar waar de Vader en de Zoon (en de Heilige Geest) samenleven in heilige liefde. De Zoon was bij Hem, Zijn lievelingskind, Ik was dag aan dag Zijn bron van blijdschap, te allen tijde spelend voor Zijn aangezicht (Spr.8:30). Daar vroeg de Vader: ‘wie wil er verloren mensen redden?’ Toen antwoordde de Zoon: ‘Zie, Ik kom, om Uw wil te doen, o God.’ Ontzagwekkend. Aanbiddelijk.

Het duizelt ons wanneer wij over deze dingen nadenken. De Zoon van God Die, in de eeuwigheid, verklaart bereid te zijn om naar deze aarde te komen, gericht op verlossing van zondige mensen. Geen mens vroeg naar Hem, alleen Zijn hemelse Vader. God de Vader stelde Hem aan. Tegelijk heeft God de Zoon Zich vrijwillig aangeboden. Aangewezen en geroepen als Messias hanteert Hij geen andere agenda dan de Vader. Het verlangen van de Vader is het verlangen van de Zoon. De Vader zegt: Zoon, ga naar de aarde om Mijn verlossingsplan ten uitvoer te brengen. En de Zoon? Hij wil niets liever dan de wil van Zijn Vader uitvoeren.

Gods incarnatie

Christus is mens geworden. Hij is geïncarneerd. God wordt mens. Hier moeten wij ons verstand kruisigen. Wat niemand heeft kunnen bedenken, doet God. God Zelf komt op aarde als mens. De Zoon wordt mens. De Heilige Geest weeft Hem in de schoot van Maria.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 16 december 2021.
Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. J.A. Mol
Ds. J.A. Mol

is predikant van de hervormde gemeente te Driezum.