Waar bent u naar op zoek?

Op pad als tandartsassistent

13-10-2020

Een Egyptische predikant raakt op een bijzondere manier betrokken bij de Nubiërs - als assistent van zijn vrouw, die tandarts is, vertelt mr. A. van der Poel.

Discipelschap, navolging en dienen zijn veel gebruikte woorden op het christelijke erf. Zeker ook in de wereld van zending en evangelisatie. Soms lijkt het makkelijker om hierover te praten dan het in praktijk te brengen. 

Maar je ontmoet ook mensen die hier op een bijzondere manier invulling aan geven. Soms dichtbij, soms ook ver weg in een heel andere context dan de onze. Zo ontmoette ik diep in het zuiden van Egypte een bijzonder predikantsechtpaar: Mina en Dina. Zij deelden hun levensverhaal met mij. 

Wonderlijke verhalen

Mina vertelt hoe hij tijdens zijn theologiestudie in Cairo voor het eerst hoort van de Nubiërs, een bevolkingsgroep op de grens van Egypte en Soedan dat het Evangelie nog niet of nauwelijks heeft gehoord. Dat raakt hem als een pijl in zijn hart.

Lees hoe het verder ging met Mina in De Waarheidsvriend van donderdag 15 oktober 2020.

Bestel een los nummer, of neem een abonnement op De Waarheidsvriend.