Waar bent u naar op zoek?

Dr. H. van den Belt maakt gedeeltelijke overstap naar de TUA

Op twee leerstoelen

Dr. H. van den Belt
Door: Dr. H. van den Belt
Onderwijs
19-09-2023

Na ruim zeventien jaar nadert nu – in verband met mijn benoeming als hoogleraar Dogmatiek aan de Theologische Universiteit Apeldoorn – mijn afscheid van de Gereformeerde Bond, uiteraard alleen voor zover het de financiële ondersteuning van mijn leerstoel betreft. Een terug- en vooruitblik.

De Gereformeerde Bond was betrokken bij mijn werk in het project Theologia Viatorum voor promovendi uit Oost-Europa (2006), als bijzonder universitair docent aan de Universiteit Utrecht (2008), als bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen (2012) en als hoogleraar Systematische theologie aan de Vrije Universiteit (2019). Ik ben de GB zeer dankbaar voor de steun en betrokkenheid in al die mooie jaren.

Steun

Soms voelde het als een eenzaam pad om als predikant en als gereformeerd theoloog in een seculiere academische context te werken. Ik ben daarin altijd geholpen. In de eerste plaats door de Heere en door de steun van mijn vrouw, Anne-Marie, en onze kinderen. Daarnaast noem ik echter ook uitdrukkelijk de betrokkenheid van de algemeen secretaris Piet Vergunst en van de andere leden van het hoofdbestuur en van de commissie Theologie en natuurlijk van mijn collega’s Gijsbert van den Brink, Jan Hoek, Wim Moehn en Pieter Veerman.

Nieuwe werkomgeving

Ik zie uit naar een nieuwe werkomgeving vanaf 1 november in Apeldoorn en hoop en verwacht dat de combinatie met mijn werk in Amsterdam vruchtbaar zal zijn, voor de studenten, voor beide instellingen. Het zal zeker de eerste jaren best veel energie kosten. In het theologisch landschap is nog altijd veel in beweging. Soms zeg ik wat gekscherend: ‘De enige constante is de constante verandering.’

Ik hoop dat het lukt om met de gelden die door mijn gedeeltelijke switch naar Apeldoorn vrijkomen, iemand te benoemen die het onderwijs en het onderzoek aan de faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit kan versterken en mijn taak als directeur van het Cornelis Graafland Centrum kan overnemen.

Het laatste jaar stond inhoudelijk in het teken van het onderzoek naar de relatie tussen Woord en Geest en de consequenties daarvan voor de hermeneutiek. Ik werk met veel vreugde aan een boek over dat onderwerp met de titel Geestspraak. Hoe we de Bijbel kunnen verstaan. Ik ben dankbaar voor de door het hoofdbestuur aan mij gestelde vraag en voor de energie die ik hiervoor kreeg. Het schrijven aan een boek stimuleert mij enorm en het is een leerzaam proces.

Studenten

Het aangekondigde vertrek van de Protestantse Theologische Universiteit naar Utrecht en de ontvlechting van de joint bachelor heeft ook op het afgelopen jaar een stempel gedrukt. De VU en de PThU hebben wel de intentie uitgesproken om de samenwerking te blijven zoeken. Studenten kunnen een weloverwogen keuze maken om hun studie in Amsterdam of in Apeldoorn te beginnen. Beide instellingen hebben een eigen kleur en sfeer. Ik raad potentiële studenten altijd aan om niet alleen de open dagen te bezoeken, maar zeker ook een keer een dag mee te lopen.

Hoe groot het aantal studenten uit de Protestantse Kerk in Amsterdam zal zijn na de start van een bachelor van de PThU in Utrecht, is nog onduidelijk. Het is zelfs nog onduidelijk of die bachelor er komt en hoe die er precies uit zal zien. Voorlopig is er in ieder geval voor de Gereformeerde Bond nog alle reden om in de theologie in Amsterdam te investeren. Het is mooi dat collega Veerman en ik daarnaast ook allebei aan de TUA verbonden zijn.

Kwetsbaar

Ik doe mijn werk met veel vreugde maar ook in het besef dat de academische theologiebeoefening kwetsbaar is. Aan het einde van mijn allereerste verslag voor het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond (augustus 2008) schreef ik onder andere: …

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 21 september 2023. Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Dr. H. van den Belt
Dr. H. van den Belt

is hoogleraar Systematische theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA).