Waar bent u naar op zoek?

Op volharden komt het aan

25-03-2021

Prop. M. van Heijningen (44) uit Dorkwerd is sinds enkele weken beroepbaar. Hij is 44 jaar, getrouwd met Annemarie en vader van drie kinderen in de leeftijd van 19, 16 en 10 jaar. Hij is kerkelijk werker in Dorkwerd en Wijnjewoude.

Wat betekent het voor u dat u proponent bent?

Een nieuwe en spannende fase. Na twaalf jaar als kerkelijk werker actief te zijn geweest, is er nu de mogelijkheid om predikant te worden. We hebben het als gezin erg goed in onze huidige woonplaats en gemeente. We zien eigenlijk op tegen een mogelijk moment van vertrek en tegelijk staan we open voor een nieuwe plek nu deze weg geopend is. Al met al is het een beetje dubbel.

Hoe kijkt u terug op de studie theologie? Wat hebt u er vooral geleerd?

Zelf heb ik een andere route gevolgd: ik ben beroepbaar gesteld via de commissie ‘singuliere gaven’. De achterliggende jaren heb ik als ouderling-kerkelijk werker in de gemeenten van Dorkwerd en Wijnjewoude alles gedaan wat een predikant ook doet. In plaats van pakweg zeven jaar studie, heb ik twaalf jaar praktijk (uiteraard gecombineerd met bijscholing) achter de rug. De gemeenten hebben me veel geleerd.

Hoe kijkt u naar de gemeenten, waarvan u er hopelijk binnenkort één mag gaan dienen? En naar uw taak in de gemeente?

Onlangs besprak ik tijdens een catechisatieles hoe lang het Evangelie al klinkt in onze omgeving met zijn eeuwenoude kerkjes (soms daterend uit de twaalfde eeuw). Zo lang klinken de woorden van Jezus hier al. Al die tijd kwamen er mensen samen en werd er gebeden. Dat laat iets zien van Gods trouw. Hij heeft Zijn gemeente gesticht en als voorganger loop je een tijdje met zo’n gemeente mee. Dat betekent: samen met mensen de Bijbel openen en luisteren naar Gods stem. Ik zie dat als een voorrecht en tegelijk ben je maar een klein onderdeel in het grote werk van God.

Wat ziet u vooral als de roeping van een christen, vandaag in ons land?

Misschien komt het meer dan ooit aan op volharden. Bikkelen als het moeilijk is, soms tegen je eigen zin in. Hij is trouw, laten wij het ook zijn.


De kring van de Gereformeerde Bond kent een aantal proponenten. Wie zijn ze eigenlijk? En wat beweegt hen om predikant te willen worden? In deze rubriek valt van tijd tot tijd de schijnwerper op een proponent.