Waar bent u naar op zoek?

Op zoek naar goede catecheet

12-09-2011

Catechese wordt in veel gemeenten al lang niet meer alleen door de predikant of kerkelijk werker gegeven. In toenemende mate zijn vrijwillige gemeenteleden als catecheet of mentor actief in de catechese. Hoe vind je voldoende van deze deskundige mensen?

Onlangs sprak ik een van mijn studenten over haar ervaring als catecheet in haar gemeente. ‘Ik werd gevraagd om catechese te geven, ik was tenslotte didactisch goed geschoold. Nadat ik had aangegeven het wel te willen doen werd ik door de predikant gewoon in het diepe gegooid. Ik werd verder nergens bij begeleid. Didactisch en in de omgang met jongeren en zo kon ik het wel aan, maar er komt natuurlijk meer bij kijken. Ik moest het met die jongeren over het geloof hebben. Ik wist helemaal niet zo goed hoe ik dat nu het beste kon aanpakken. Dat komt ook erg dichtbij, je eigen geloofsleven is dan ook belangrijk. Begeleiding op pedagogisch of didactisch vlak had ik niet nodig maar een stukje geestelijke begeleiding had ik wel prettig gevonden. Maar die werd jammer genoeg niet gegeven.’