Waar bent u naar op zoek?

‘Op zoek naar vreugde in het ambt’ herdrukt

28-01-2021

Slechts enkele maanden na de verschijning is er van het boekje Op zoek naar vreugde in het ambt een tweede druk verschenen. Dankbaar zijn we daarvoor, juist nu er in deze maand vele ambtsdragers in de gemeenten aantreden.

Het ambt van predikant, ouderling, diaken is een gave van God aan Zijn kerk. Hoewel het een zegen is, kan het ambt zomaar omgeven zijn met vragen: Wat is precies mijn roeping? Hoe houd ik het vol? Hoe blijf ik geïnspireerd? De vraag naar het eigene van het ambt is ook actueel: Wat is mijn taak?

Op zoek naar vreugde in het ambt voegt aan al deze vragen er eentje toe: Hoe kunnen we ambtsdragers toerusten om hun

taak met vreugde te (blijven) verrichten? Bij ambt hóórt immers vreugde. Voor bespreking in kerkenraden zijn gespreksvragen toegevoegd.

Op zoek naar vreugde in het ambt verscheen onder redactie van P.J. Vergunst. Medewerking verlenen onder meer ds. J.J. ten Brinke, ds. M. van Dam, prof. dr. J. Hoek, ds. M. Maas, ds. A.J. Mouw en ds. A. Schroten. De uitgave verscheen bij uitg. Groen in Heerenveen, telt 146 blz. en kost € 13,99. Verkrijgbaar in de (christelijke) boekhandel.