Waar bent u naar op zoek?

‘Op zoek naar vreugde in het ambt’ krijgt vierde druk

30-06-2022

Mede omdat veel kerkenraden de uitgave gebruiken in de bezinning aan het begin van de kerkenraadsvergadering, verscheen dezer dagen de vierde druk van Op zoek naar vreugde in het ambt, een uitgave in de Artios-reeks van de Gereformeerde Bond. Het ambt van predikant, ouderling, diaken is een gave van God aan Zijn kerk. Hoewel het een zegen is, kan het ambt zomaar omgeven zijn met vragen: Wat is precies mijn roeping? Hoe houd ik het vol? Hoe blijf ik geïnspireerd? De vraag naar het eigene van het ambt is ook actueel: Wat is mijn taak? Dit boekje voegt aan al deze vragen er een

Dit boekje voegt aan al deze vragen er eentje toe: Hoe kunnen we ambtsdragers toerusten om hun taak met vreugde te (blijven) verrichten? Bij ambt hóórt immers vreugde. Dát beoogt deze uitgave, Op zoek naar vreugde in het ambt. Voor bespreking in kerkenraden zijn gespreksvragen toegevoegd. Op zoek naar vreugde in het ambt verscheen onder redactie van P.J. Vergunst. Medewerking verlenen onder meer ds. J.J. ten Brinke, ds. M. van Dam, prof. dr. J. Hoek, ds. M. Maas, ds. A.J. Mouw en ds. A. Schroten. Het boekje verscheen bij uitg. Groen te Heerenveen, telt 148 blz.; kost € 13,99. Verkrijgbaar in de (christelijke) boekhandel.