Waar bent u naar op zoek?

OPEN BRIEF

Ds. Jan Belder, Ds. Ad Prosman, Ds. Arien Treuren
Door: Ds. Jan Belder, Ds. Ad Prosman, Ds. Arien Treuren
03-12-2020

The Passion is ‘een Nederlands muzikaal-bijbels evenement over het lijden en sterven van Jezus Christus’, dat sinds 2011 jaarlijks op Witte Donderdag wordt gehouden, telkens in een andere Nederlandse stad. In de breedte van de Protestantse Kerk is er van meet af aan ook weerstand geweest tegen deze vertolking van het Evangelie. Recente uitspraken van de directeur van KRO-NCRV zijn door velen in de kerk als schokkend en grensoverschrijdend ervaren. Bijgaande open brief aan de synode verschijnt deze week zowel in Confessioneel als in De Waarheidsvriend.

Geachte synodeleden van de Protestantse Kerk in Nederland, broeders en zusters,

Door middel van deze brief protesteren wij tegen de deelname van onze Protestantse Kerk aan de vernieuwde opzet van het passie-evenement The Passion. De directe aanleiding om deze Open Brief te schrijven is het interview in het Algemeen Dagblad van 2 oktober j.l. met directeur Peter Kuipers van KRO-NCRV, een van de belangrijke deelnemers aan The Passion.

Kuipers deed de volgende schokkende uitspraken in dit interview: ‘Je hebt het kruis waarbij de verticale lijn staat voor het Bijbelse verhaal en de horizontale voor de samenleving. Wij willen meer dat laatste.’

Hem werd ook de volgende vraag gesteld: ‘Kan Jezus dan straks ook worden gespeeld door een vrouw?’ Zijn antwoord was: ‘In theorie wel ja. Of door iemand uit de LHBT-gemeenschap.’ Hij voegde eraan toe: ‘Het accentverschil is dat we kiezen voor een vertaling naar de samenleving waarbij de ander centraal staat. Daarbij sluiten we helemaal niemand uit.’

Zijn visie onderstreept hij nog eens met de uitspraak: ‘Levensbeschouwing blijft belangrijk, maar als je keuzes maakt, hoef je bij ons, in tegenstelling tot de EO, niet per se uit te komen bij de Bijbel.’

Deze prikkelende uitspraken vragen om een krachtig weerwoord. Wij begrijpen dat een missionaire activiteit om creativiteit vraagt, maar het kan niet de roeping van de kerk zijn om een publieksevenement te organiseren en financieel te ondersteunen dat op gespannen voet met de Bijbel staat. De kerk is niet actief op het terrein van ‘levensbeschouwing’ maar weet zich geroepen om het Evangelie van Jezus Christus te verbreiden. Daarover mag geen misverstand bestaan. Anders is de kerk zelf seculier. Met pijn in het hart maar met overtuiging en klem roepen wij u als generale synode van onze kerk op om, tegen de achtergrond van bovenstaande citaten, deelname aan dit programma te stoppen.

Ds. Jan Belder, emeritus predikant

Ds. Ad Prosman, emeritus predikant

Ds. Arien Treuren, predikant te Pijnacker

Ds. Jan Belder, Ds. Ad Prosman, Ds. Arien Treuren
Ds. Jan Belder, Ds. Ad Prosman, Ds. Arien Treuren