Waar bent u naar op zoek?

Oproep synodelid: ‘Seksualiteit en relatievormen’ op agenda synode

16-06-2022

Synodelid C.M. Molenaar, ouderling in de hervormde gemeente te Veenendaal, heeft de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland opgeroepen om een ‘eenduidig en bijbels gefundeerd geluid’ te laten horen over seksualiteit en relatievormen. In een brief aan het moderamen en de leden van de synode stelt hij voor het onderwerp ‘Seksualiteit en relatievormen, (her)ontdekken wat Gods Woord van ons vraagt’ te agenderen voor de vergadering in november. Hij vraagt synodeleden die zijn gevoelen delen, om diens agendavoorstel mede te ondertekenen.

‘In een tijd als de onze is het de roeping van de individuele gelovige en van de kerk als geheel om duidelijk te spreken en richting te wijzen’, schrijft Molenaar. Hij signaleert dat dit duidelijke spreken nog niet lukt als het gaat over seksualiteit en relatievormen. ‘Hiervan getuigt het feit dat we vijftien jaar na het gravamen De Ronde en enkele maanden na het gravamen Klaassen het gesprek hierover vooral verwijzen naar de lokale gemeente, maar als synode hierin nog geen positie hebben gekozen.’