Waar bent u naar op zoek?

Oproep van ‘Wake Up!’

03-02-2015

De auteurs van het boek ‘Wake Up!’ verwachten dat Jezus op het Bazuinenfeest uit de hemel zal terugkomen om Zijn gemeente te halen. Dr. M.J. Paul rondt zijn drieluik over de publicatie van de auteurs Lamm en Vanbeckevoort af.

In tegenstelling met de opvatting in de meeste kerken verwachten ze nog veel gebeurtenissen daarna. Na het Bazuinenfeest volgen nog twee andere najaarsfeesten: de Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest. De visie van Lamm en Vanbeckevoort dat er na de wederkomst nog meer gebeurtenissen zullen volgen, komt overeen met de toekomstverwachting zoals die in bepaalde evangelische kringen gangbaar is (ook bij het Zoeklicht), maar deze wordt hier op een andere manier onderbouwd.

Voor alle duidelijkheid: in deze bespreking ga ik alleen in op de specifieke redeneringen van het boek Wake Up!. Er valt uiteraard veel te zeggen over de opname van de gemeente, de grote verdrukking, het duizendjarig vrederijk, de bekering van Israël, de antichrist en de bruiloft van het Lam, maar de bespreking van die onderwerpen valt buiten het kader van deze drie artikelen. Wie hierover meer wil lezen, kan terecht in het boek Hoop op God. Eschatologische verwachting van dr. J. Hoek.

De schrijvers Lamm en Vanbeckevoort menen dat het kerstfeest onder invloed van heidense tradities vastgesteld is op 25 december. Er lijken nog meer heidense invloeden te zijn. Jezus kan nooit in een stal geboren zijn, want die plaats zou in strijd zijn met de Joodse reinigingsregels.

De auteurs kiezen ervoor dat Jezus tijdens het Loofhuttenfeest geboren is, en wel op de eerste dag van het feest. Op de achtste dag van het feest werd Hij besneden. Hij werd niet in een voerbak voor dieren gelegd, maar in een broodbak, waarin doeken lagen om het brood vers te houden. Het advies aan de lezer luidt: ‘Mocht u thuis een kerststal hebben, dan kunt u deze wellicht nog veranderen in een loofhut.’

Het volledige artikel, slot van een drieluik over ‘Wake Up!’, is te lezen in De Waarheidsvriend van 6 februari 2015.