Waar bent u naar op zoek?

Oud-GZB’er ds. A. Schipper overleden

Redactie
Door: Redactie
22-09-2022

Op zondag 11 september is in de leeftijd van 85 jaar ds. A. Schipper overleden. Anthonie Schipper werd in 1965 door de GZB uitgezonden naar Indonesië. Na terugkeer in 1975 diende hij de gemeenten van Willemstad, Driebergen en Hillegersberg. In 1999 ging hij met emeritaat.

Anton Schipper werd op 28 februari 1937 geboren in het gezin van ds. I. Schipper, toen hervormd predikant in Kockengen. Hij ging in 1956 theologie studeren in Utrecht. In zijn studententijd was hij preses van Voetius. Ook was hij actief lid en voorzitter van de hervormd-gereformeerde studenten zendingsvereniging ‘Willibrord’, die als doel had ‘het bevorderen van de belangstelling der Utrechtse (vrouwelijke en mannelijke) studenten uit alle faculteiten voor de Zending, in gehoorzaamheid aan de opdracht van de Koning der Kerk, Jezus Christus’.

Naar Makassar

Vanaf 1964 werkte hij gedurende een jaar in Doeveren als regionaal jeugdpredikant voor de classis Heusden. Hij was daar betrokken bij de bouw van een jeugdcentrum in samenwerking met de HGJB. In 1965 werd hij door de GZB benoemd als studentenpredikant in Makassar in Indonesië. Het was voor de GZB een bijzondere benoeming, omdat door de spanningen in Indonesië GZB-zendingswerkers een heel aantal jaren niet welkom waren geweest. In juli 1965 vertrok hij met vrouw en zoon per boot vanuit Venetië naar Jakarta. Hij was de laatste GZB’er die op die manier naar het land van bestemming reisde.

Staatsgreep

De eerste periode in Makassar was zwaar en spannend. Een maand na hun aankomst had de staatsgreep plaats waarbij de zittende president, Soekarno, door Soeharto aan de kant werd geschoven. Er kwam een jacht op communisten op gang, waarbij duizenden mensen werden gedood. Het was voor het gezin van ds. Schipper een angstige tijd met avondklok en veel anti-buitenlands sentiment.

Na die ingewikkelde start heeft ds. Schipper namens de Toraja-kerk als predikant gewerkt onder christelijke studenten die vanuit het platteland naar de stad Makassar kwamen om te studeren. Zijn taak was om hen toe te rusten om als christen-student te leven te midden van hun medestudenten, die veelal moslim waren. Daarvoor organiseerde hij bijbelstudies en cursussen in samenwerking met andere kerken en met de Christelijke Indonesische Studentenbeweging. Ook was hij nauw betrokken bij de bouw van een kerkelijk Student Centre, waar studenten bij elkaar konden komen. Bij hem thuis organiseerde hij fellowship-meetings, avonden waarvoor hij studenten uitnodigde en waar ze in gesprek gingen over allerlei thema’s, soms aan de hand van dia’s.

Daarnaast was ds. Schipper predikant in de Toraja-kerk. Hij diende de gemeenten in Makassar, maar bezocht samen met zijn vrouw ook veelvuldig gemeenten in Torajaland. Zo droegen ze bij aan het jeugd- en zondagsschoolwerk.

Filatelistenvereniging

Na zijn terugkeer naar Nederland bleef ds. Schipper betrokken bij het zendingswerk. Zo was hij van 1978 tot 1991 voorzitter van de stichting ‘Evangelie & Moslims’. Verder zat hij vele jaren in het bestuur van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Ds. Schipper was tevens actief lid van de filatelistenvereniging ‘Gabriël’, onderdeel van een wereldwijd verband van postzegelliefhebbers die zich in het bijzonder richten op het verzamelen van postzegels met bijbelse en christelijke thema’s. Via deze vereniging was hij betrokken bij de initiatieven om samen met PostNL series Nederlandse postzegels uit te geven ter gelegenheid van 500 jaar Reformatie en 400 jaar Nationale Synode van Dordt.

Redactie
Redactie