Waar bent u naar op zoek?

Oud-Kamerlid M. Leerling overleden

20-05-2021

In de leeftijd van 85 jaar is op zondag 9 mei dhr. Meindert Leerling uit Bergambacht overleden. Hij zat van 1981 tot 1994 in de Tweede Kamer voor de RPF – een van de

Meindert Leerling was lid van de Gereformeerde Bond en abonnee op De Waarheidsvriend. De voorbije jaren liet hij zijn verbondenheid met wat geschreven werd, regelmatig blijken. Vier jaar geleden bood hij de redactie zijn ‘mijmeringen van een pelgrim bij Psalm 121’ aan, een bijdrage die we op 27 juli 2017 plaatsten. Het In memoriam in het Reformatorisch Dagblad citeerde dezer dagen de laatste woorden uit die bijdrage: ‘Wat er ook mag gebeuren: onze ziel is in tijd en eeuwigheid bij God wél bewaard. Veilig in Jezus’ armen. En daar komt dan nog de geweldige belofte bij dat bij de wederkomst ziel en lichaam weer zullen worden verenigd in een volmaakt lichaam dat God eeuwig welgevallig zal zijn. Met Psalm 116 mogen we zingen: Keer mijne ziel tot uwe ruste weder gij zijt verlost, God heeft u welgedaan.’