Waar bent u naar op zoek?

Ouders en school als partners

08-02-2016

Omgaan met ouders is voor leerkrachten niet altijd gemakkelijk. Erkenning van de eigen verantwoordelijkheid en een gedeeld ideaal bieden echter een goede basis voor samenwerking en partnerschap, schrijft dr. A. de Muynck.

Onderzoek naar keuzegedrag van ouders in opdracht van Verus (voorheen: de Besturenraad) heeft aangetoond dat hedendaagse ouders van christelijke scholen sterk op hun intuïtie afgaan.

Het onderzoeksrapport draagt de titel: ‘Als het goed voelt’. Dat ‘goed voelen’ verwijst naar de wens van ouders dat de school aandacht heeft voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Ouders maken zich daar, bij het zoeken naar een school voor hun eerste kind, een voorstelling van.

Keuze voor een school

Soms kiest men een school die er net zo vertrouwd uitziet als de school waar men zelf op heeft gezeten. Als die er niet is, speelt de ideale afstand van huis tot school een rol (zie kader) of de kleinschaligheid van de school. Christelijke identiteit wordt intuïtief vertaald in een goed pedagogisch klimaat of de spiritualiteit van de leerkrachten waar men zich prettig bij voelt. Men gaat af op verhalen van anderen. Bij de keuze voor een school voor voortgezet onderwijs gaat men op andere dingen letten, zoals het niveau en de weerbaarheid van het kind. In de keuze voor een basisschool heeft het eerste formele contact met de directeur grote invloed. Opmerkelijk genoeg blijkt kennis van CITO-scores weinig invloed te hebben op de eerste schoolkeuze. Kennelijk is de tijdgeest die ik in het vorige artikel beschreef − de nadruk op prestaties − niet direct terug te zien in de eerste schoolkeuze van ouders. Het proces dat zich in het betreffende dorp in de Biblebelt afspeelde, zal dus niet in de eerste plaats te maken hebben gehad met de CITO-scores van de openbare school. Waarschijnlijk heeft het verhaal dat de kinderen het op de openbare school zo naar hun zin hebben, het keuzegedrag beïnvloed.

Kritische ouders

Maar er speelt ook iets anders. Ouders worden wel kritisch op schoolprestaties, wanneer hun kind(eren) langer op school zit(ten), zo blijkt uit hetzelfde onderzoek. Veel scholen ervaren ouders als bijzonder kritisch. Daar zijn een paar redenen voor. De eerste reden is positief. Ouders willen kun kinderen beschermen. Als het onderwijs niet goed is, zoeken zij, ter wille van de toekomst van hun kinderen, verbetering. Het goede zoeken voor de toekomst van hun kinderen is iets dat ouders moeten doen. Daarom is een kritische geest van ouders in zekere zin gerechtvaardigd.

De tweede reden is de invloed van het economische denken. De school wordt vergeleken met een bedrijf dat een hoog rendement moet leveren. Ouders zijn klanten en wanneer ze eenmaal afnemer zijn, mogen ze zich ook kritisch gedragen. De klant is immers koning. Als ouders zichzelf als klant zien, geeft dit een vrijbrief voor klagen en het stellen van eisen. Als ouder ben je gebruiker en de school moet harder werken als ze onvoldoende presteert.

De derde reden is het positieve beeld van het eigen gezin. Onderzoek laat zien dat ouders het besef van waarden en normen achteruit vinden gaan in de samenleving, maar dat de eigen kinderen daar gunstig bij afsteken. Ouders kijken positief naar het eigen gezin, en als er iets mis gaat met hun kinderen, zijn anderen daar de schuld van.

 A. de Muynck

Lees de volledige tekst van het artikel in De Waarheidsvriend van 5 februari 2016.