Waar bent u naar op zoek?

Over de rand (geduwd)

05-06-2018

Zelfdoding is een diepingrijpend gebeuren. Het lijdt geen twijfel dat het diepe wonden slaat in de kring van familie, vrienden en bekenden en onverbiddelijk tot kwellende vragen leidt, schrijft ds. J. Belder.

Hoe komt het dat mensen de stap nemen om zichzelf van het leven te beroven? 

Het is diep tragisch wanneer een mens de dood verkiest boven het leven, als de dood nog de enige uitkomst lijkt te zijn in een compleet uitzichtloze situatie. In Grieving a suicide (Inter-Varsity Press, 2017) vertelt Albert Y. Hsu over de zelfdoding van zijn vader. Het trieste einde van een weg door dichte duisternis als gevolg van een hardnekkige depressie. Het is een van de vele te boek gestelde verhalen van nabestaanden. 

Vertwijfeling

Rouwen na zelfdoding is complex en gelaagd, meer dan wanneer iemand ons ontvalt door ziekte. Verwijten kunnen het kaliber van zelfverwijten aannemen, die als een worm in hoofd en hart knagen. Schoten we te kort? Faalden we in liefde, in begrip, toewijding en aandacht?

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 7 juni 2018.