Waar bent u naar op zoek?

Over kerkmuren heen

11-02-2020

De uitgave 'Spirituele oecumene' roept op om de geestelijke eenheid te zoeken. Kijken we vooral met argwaan naar andere kerkgenootschappen, of zijn wij als broeders en zusters in Christus bereid om elkaar werkelijk te zoeken? vraagt ds. M. Krooneman.

Een boek van bijna 800 pagina’s recht doen in minder dan duizend woorden, dat is uiteraard onmogelijk. Voor deze diverse bundel geldt dit nog eens extra. We focussen daarom op de hoofdlijn. 

Vijftig auteurs

Het eerste deel, geschreven door de redacteuren Speelman en Van der Zwaag, is een inleiding op het onderwerp spirituele oecumene, oftewel ‘geestelijke verbondenheid met gelovigen van andere christelijke geloofstradities’. Er wordt een informatief overzicht gegeven van de theologische en kerkhistorische aspecten. Het tweede (midden)deel beslaat de meeste pagina’s. Vijftig verschillende auteurs belichten de spirituele oecumene, elk vanuit de eigen kerkelijke en theologische traditie (protestants, rooms-katholiek, evangelisch, oosters-orthodox) en toegespitst op uiteenlopende thema’s: gebed, prediking, Oude Testament, zending en nog veel meer.

Deze bijzondere opzet van het middendeel heeft een voordeel en een nadeel. Zelden komen in één band zoveel goede theologen aan het woord die interessante aspecten van een centraal onderwerp behandelen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 13 februarii 2020.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.