Waar bent u naar op zoek?

Overgave aan de Heere

ds. A.P. Pors
Door: ds. A.P. Pors
26-08-2021

Opnieuw verschenen twee deeltjes van de serie Artios Bijbelstudies. Het eerste over koning Salomo, het tweede over de wapenrusting van God. Beide boekjes zijn weer rijke aanvullingen op de gewaardeerde serie bijbelstudies, waarvan ik nu het negende en tiende deeltje in handen heb.

Het eerste deeltje heet Koning, bidder, bouwer. Bijbelstudies over Salomo en is geschreven door ds. C. Boele uit Polsbroek. Het tweede deeltje heeft als titel meegekregen: Houd stand! Bijbelstudies over de wapenrusting van God en is geschreven door ds. J.J. ten Brinke uit Oud-Beijerland. Beide boekjes zijn goed te gebruiken voor de diverse kringen in onze gemeenten.

Wat in deze serie waardevol is, is dat ieder hoofdstuk een kopje ‘Uit de belijdenis’ kent. Hierin wordt een lijntje gelegd naar een van onze belijdenisgeschriften. Opdat wij die geschriften niet zouden vergeten, maar juist onderdeel kunnen laten zijn van het gesprek in de gemeentelijke kringen. Het genoemde kopje ‘Uit de belijdenis’ krijgt in de boekjes overigens een plaats ná de gespreksvragen. Zo lijkt het gedeelte uit onze belijdenisgeschriften een mogelijke toegift, mocht er nog tijd over zijn. Maar zo zal het niet bedoeld zijn.

Salomo

Het boekje Koning, bidder, bouwer biedt ons veel informatie rond het leven van Salomo. Ieder hoofdstuk begint met een Intro waarin velen het alledaagse leven zullen herkennen. Ds. Boele heeft het leven van Salomo in acht hoofdstukken beschreven, te beginnen bij de geboorte. Via de weg van de zalving, de wijsheid(swens), de bouw en de inwijding van de tempel en het bezoek van de koningin van Sjeba volgt het slothoofdstuk met als thema: Salomo’s afval en sterven. De trouw van de Heere, maar ook de noodzaak tot het belijden van schuld en zonden komt regelmatig terug in de hoofdstukken.

Een opvallend en ‘wijs’ uitstapje zit in hoofdstuk 4, waar lijnen getrokken worden naar de bijbelboeken Spreuken, Prediker en Hooglied. Creatief is in het hoofdstuk over de tempelbouw de YouTube-link naar een filmpje waarmee men een duidelijke voorstelling van de tempel van Salomo te zien krijgt.

Indrukwekkend vond ik het hoofdstuk over het gebed van Salomo bij de inwijding van de tempel. De studie eindigt met de ernst van het einde van Salomo’s leven. De vraag wordt gesteld: ‘Was hij wel een kind van God?’ In het verlengde hiervan komt de laatste gespreksvraag in alle ernst naar de lezer toe: ‘Wanneer kun je sterven?’ Wat heerlijk als we door deze vraag in ons gesprek met elkaar bij het kruis van Christus uitkomen.

Wapenrusting

Het volgende boekje, Houd stand! is theologisch diepgaander dan het vorige boekje, wat het bijbelgedeelte (Ef.6:11-18) met zich meebrengt. Het vraagt van de lezer meer concentratie. We kruipen door de acht verzen heen, waarin het gaat over de wapenrusting. De auteur onderstreept dat de strijd van het geloof niet zozeer een activisme van ons vraagt, maar eerder overgave aan de Heere. Ik noteer een schitterend citaat hierover: ‘De oproep aan het begin van de perikoop over Gods wapenrusting is geen aansporing om de mouwen op te stropen, maar een opwekking om eigen zwakte te erkennen en om de sterkte in een Ander te zoeken.’ (p.13) De wapenrusting is een geschenk van de Heere. Het gaat om de wapenrusting van Gód, niet van ons. De wapenrusting wordt aangereikt vanuit de verdienste van Christus. We kunnen echter bij onszelf soms ook namaakharnassen tegenkomen, die waardeloos blijken te zijn. De auteur waarschuwt voor het gevaar van het kunnen kwijtraken van (een deel van) de wapenrusting. Het zet ons wat dat betreft op scherp. De gespreksvragen zijn zeer relevant en persoonlijk van aard.

Met deze twee nieuwe boekjes valt er wat te kiezen. Het boekje over de wapenrusting vraagt wat meer studie dan het boekje over Salomo. Maar beide boekjes bieden goed leesbaar studiemateriaal met daarbij een ruim aanbod van gespreksvragen en liedsuggesties.


N.a.v. Ds. C. Boele, Koning, bidder, bouwer. Bijbelstudies over Salomo, uitg. Groen, Heerenveen; 71 blz.; € 9,95.


Ds. J.J. ten Brinke, Houd stand! Bijbelstudies over de wapenrusting van God, uitg. Groen, Heerenveen; 79 blz.; € 9,99.

ds. A.P. Pors
ds. A.P. Pors