Waar bent u naar op zoek?

Overschrijven naar elders

10-11-2014

Ze konden het niet eens worden, de scriba en de administrateur. Wat is de procedure als iemand wil worden overgeschreven naar een andere gemeente? Dr. P. van den Heuvel reageert.

Gebeurt overschrijving via een verzoek aan de kerkenraad van de voorkeurgemeente of wordt deze geregeld via het ledenregistratiesysteem van de Protestantse Kerk in Nederland (LRP)? Dat maakt natuurlijk nogal verschil. In het eerste geval komt er een ambtelijke beslissing van twee kerkenraden aan te pas. Als het wordt afgehandeld via het computersysteem van de kerk is de overschrijving een administratieve handeling waar de betrokken kerkenraden nauwelijks zicht op hebben.

In de kerkorde staat het als volgt. Wie zich wil laten overschrijven naar een andere gemeente dient een schriftelijk en gemotiveerd verzoek in bij de kerkenraad van de voorkeurgemeente. Als deze kerkenraad met het verzoek instemt, legt hij het verzoek voor aan de kerkenraad van de woongemeente. Als ook deze kerkenraad geen bezwaar heeft of binnen dertig dagen niets van zich laat horen kan de overschrijving plaatsvinden. Zo staat het in ordinantie 2-5-3. Zo gaat een overschrijving volgens het boekje.

De administrateur was met dit antwoord niet tevreden. In de praktijk gaat het heel anders. De administrateur verwees naar de website van de Protestantse Kerk. Daar had hij gelezen: ‘Om een lid vanuit een andere gemeente in uw gemeente in te schrijven (eventueel als voorkeurslid) kunt u de procedure volgen zoals in de handleiding voor ledenadministratie beschreven staat. Kortweg: u gaat naar het kerkelijk register, vult de juiste en volledige gegevens in van de persoon en klikt op de knop Overschrijven. [….] Binnen 35 dagen wordt het verzoek behandeld door de gemeente of na 35 dagen wordt het bericht automatisch geaccepteerd als de gemeente nog niet met LRP werkt.’

Het complete artikel leest u in De Waarheidsvriend van 14 november 2014.