Waar bent u naar op zoek?

P.J. (Piet) Vergunst gaat terugtreden als hoofdredacteur

15-02-2024

De Waarheidsvriend, het weekblad van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland, zoekt een nieuwe hoofdredacteur. De huidige hoofdredacteur, drs. P.J. Vergunst (63), gaat volgend jaar met pensioen.

Vergunst, die ook algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond is, bouwt zijn werkzaamheden voor de Gereformeerde Bond in twee stappen af. Dit staat in De Waarheidsvriend van donderdag 15 februari, waarin de voorzitter van de Gereformeerde Bond een toelichting geeft bij de voorgenomen wijzigingen in de organisatie. Ds. J.A.W. Verhoeven schrijft: ‘In goed overleg met dhr. Vergunst is besloten dat hij medio 2024 zal terugtreden als hoofdredacteur van De Waarheidsvriend en een jaar later als algemeen secretaris.’

Vergunst kwam in 1995 in het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond en in de redactie van De Waarheidsvriend. Hij werd per 1 april 2000 benoemd als algemeen secretaris. In januari 2002 trad hij aan als hoofdredacteur van De Waarheidsvriend, die hij ontwikkelde tot een eigentijds magazine dat elke week bijdraagt aan verdieping en toerusting van de lezers. Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond is de hoofdredacteur zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet en grote toewijding.

Een advertentie voor een nieuwe hoofdredacteur verschijnt op 22 februari in De Waarheidsvriend en op de website van de Gereformeerde Bond.