Waar bent u naar op zoek?

Artikelen

Weg van egocentrisme

Van jongs af aan heeft dr. W. Dekker in het gereformeerd-piëtistische milieu waarin hij opgroeide, meegekregen dat er tussen wieg...
Boekbespreking Prediking Geloofsleer
Dr. J. Hoek
25-04-2023
column

Syncretisme

‘Jezus is sterker dan de boze geesten’, ‘als je in Jezus gelooft zul je genezen worden’, ‘noem drie dingen die je graag ...
Prediking Zending
Marieke den Butter-Kommers
25-04-2023
blog

Israël 75 jaar

In een erg onrustige tijd voor land en volk herdenkt Israël zijn 75-jarig bestaan. Veelzeggend is vooral dat dit niet bijzonder i...
Israël
P.J. Vergunst
25-04-2023

Het hele lijf doet mee

De weg naar het hart loopt via de verlichting van het verstand, de heiliging van het gevoel en de vernieuwing van de wil. Het is n...
Geloof
Dr. H. van den Belt
18-04-2023

Landbouw in Burkina Faso

In de vijftig jaar van haar bestaan is Woord en Daad erop gericht om vanuit bijbels perspectief mensen van over de hele wereld te ...
Diaconaat
Ing. B. Jaspers Faijer
18-04-2023

Delen met velen

18-04-2023
column

Wie wind zaait…

Wie de vele bestedingen van de Europese Unie doorneemt, ontdekt nogal wonderlijke uitgaven. Er zijn veel begrotingsposten waar mak...
Politiek Israël
Ir. H.J.A. Ruissen
18-04-2023
blog

Scheuring en heling

Meer dan een halve eeuw na de scheuring in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) wordt per 1 mei de breuk met de Nederlands Gerefo...
Kerk
P.J. Vergunst
18-04-2023

De Noorder is jarig

Pasen, 16 april 1623. In de Noorderkerk van Amsterdam wordt voor het eerst een kerkdienst gehouden. 400 jaar later kijken we terug...
ds. D. Wolters
13-04-2023

Vertaalproject in Ghana

Ruim vijftig procent van de inwoners van Ghana is christelijk. Toch heeft lang niet iedereen een Bijbel in zijn eigen taal. Gertru...
12-04-2023
1 3 4 5 6 7 435