Waar bent u naar op zoek?

Papias, een onbekende kerkvader van het eerste uur

10-10-2016

Wie heeft er ooit van hem gehoord? Behalve voor een enkele theoloog is Papias voor vrijwel iedereen een onbekende naam, merkt dr. J. van Bruggen op.

Om Papias te ontmoeten zou je moeten terugreizen naar het einde van de eerste eeuw of het begin van de tweede eeuw.

Dat is niet echt een tijd waarvoor veel mensen zich interesseren. Papias leefde lang voor Calvijn en Luther en zelfs voor Augustinus en Irenaeus. Had hij nu maar heel veel gepubliceerd, dan zou het misschien beter zijn afgelopen met zijn bekendheid. Maar voor zover wij weten, heeft hij slechts één boek geschreven.

Dit boek is ook nog eens verloren geraakt in de loop van de eeuwen. Wat rest, is een naam. Plus een paar citaten uit zijn werk bij Eusebius, twee eeuwen later. Hij gold toen al als ‘een man van vroeger’, een oudvader. Gerespecteerd, maar wel als iemand van de voorbije tijd.

Wanneer er niet meer was te zeggen, zou men zich kunnen afvragen hoe er in De Waarheidsvriend een artikel over hem kan verschijnen. Dat hij ergens in het begin van de tweede eeuw predikant (opziener) is geweest van een gemeente in het huidige West-Turkije (Hierapolis), is wel een heel povere biografie.

Geliefd

Zo onbekend als Papias vandaag mag zijn, zo geliefd was hij echter in de nadagen van de apostelen. Hij is een goede bekende van de zeven profeterende dochters van de evangelist Filippus. Zij zijn inmiddels oud en hij is hun jongere vriend in Hierapolis.

Hij heeft ook veel contacten met de volgelingen van de apostelen. Zij zijn al wat ouder, hij is de jongere broeder die hen uithoort over wat de apostelen hebben gezegd. Via deze leerlingen van de apostelen vangt hij, zoals hij zelf aangeeft, woorden op van Andreas, Petrus, Filippus, Thomas, Jakobus, Johannes, Mattheüs en van andere leerlingen van de Heere.

In Papias’ tijd begint de kerk uitgebouwd te worden op het fundament van deze apostelen en profeten. Papias interesseert zich voor dat fundament: hij wil zo veel mogelijk weten van de basis. Hem interesseert niet, zoals hij zelf zegt, wat nieuw is, maar wat oud en waar is.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van 14 oktober 2016. (We hebben momenteel een mooi aanbod voor nieuwe abonnees.)