Waar bent u naar op zoek?

Het vraagt vertrouwen om iets te delen van de kern van je geloof

Pasen vieren op school

Dr. G.J.M. Veerman
Door: Dr. G.J.M. Veerman
26-04-2022

Leerkrachten op christelijke basisscholen hebben elk jaar een mooie gelegenheid om iets met kinderen te delen over de betekenis van Pasen. Hoe ze dit vormgeven verschilt, blijkt uit het onderzoek ‘Pasen in de klas’. Soms zijn docenten ook terughoudend.

In deze bijdrage vat ik een paar centrale uitkomsten samen van een onderzoek naar het vieren van Pasen op christelijke basisscholen. Aan de hand van deze uitkomsten benadruk ik het belang van geloofsgesprekken tussen kinderen, ouders, leerkrachten en predikanten over de persoonlijke betekenis van Pasen. Want durven wij het gesprek hierover aan te gaan met elkaar?

Op de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) deden we in de weken na Pasen vorig jaar onderzoek naar paasvieringen op de basisschool. We vroegen leerkrachten wat kinderen in de klas tegenwoordig vieren met Pasen. Wat voor afwegingen maken leerkrachten hierbij? En welke rol spelen de kinderen, hun ouders, leerkrachten, kerken en eigen overtuigingen daarbij? We vertrokken vanuit de vraag: wat betekent Pasen persoonlijk voor jou als leerkracht?

Meerdere betekenissen

We onderwierpen dertien leerkrachten op zes verschillende basisscholen aan een diepte-interview. Wat bleek? Het vormgeven van een paasviering roept op de basisscholen vragen op die de persoonlijke identiteit van de leerkracht, van de kinderen en van de ouders raken. Dit komt mede omdat het lijden, sterven en opstaan van Jezus volgens christenen meerdere betekenissen kan hebben. De hoogleraren G. van den Brink en C. van der Kooi beschrijven in hun Christelijke dogmatiek drie ‘modellen’ van verzoening: Jezus als Overwinnaar van de vijand, Jezus als Verlosser van de schuld en Jezus als Vernieuwer in een weg van omvorming.

De geïnterviewde leerkrachten reageerden in bewoordingen die aan deze ‘modellen’ van verzoening raken. Zo stelde een leerkracht dat ze aan de aangeleverde paasviering van de commissie op haar school het element overwinning toevoegt. ‘Dat is eigenlijk bijna het belangrijkste van het paasfeest, vind ik, dat door de opstanding het lijden overwonnen is. Daar gaat het om, dat we bevrijde mensen mogen zijn.’

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 28 april 2022.
Neem een 
jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Dr. G.J.M. Veerman
Dr. G.J.M. Veerman

is lector Samen divers aan de opleiding Leraar basisonderwijs van de CHE.