Waar bent u naar op zoek?

Passie voor de kern verbindt nieuwe calvinisten

06-06-2016

Het nieuwe calvinisme is vooral een Amerikaanse beweging. Wat moeten we als christenen in Nederland met deze christenen uit de Verenigde Staten, vraagt ds. M.K. de Wilde.

Ik ben ervan overtuigd dat we veel van hen kunnen leren, hoewel we de Amerikaanse context wel moeten verdisconteren en ook oog moeten hebben voor de zwakke kanten van de beweging.

Ik denk allereerst aan de manier waarop de nieuwe calvinisten spreken over Gods grootheid en soevereiniteit. Hun grote-God-theologie bewerkt bij hen niet alleen diep ontzag, verootmoediging en diepe afhankelijkheid, maar ook een diepe dankbaarheid en vreugde. God zit op de troon. Onze zaligheid is in Zijn handen. En dat is verootmoedigend en afsnijdend en biedt tegelijk hoop, verwachting en vreugde. Wanneer God centraal staat, zijn wij mensen daar het best mee af. Vooral John Piper wordt niet moe om dat te benadrukken.

Leren

Er valt ook veel van hen te leren als het gaat over de toe-eigening van het heil, vandaag nog steeds een actueel onderwerp. Het is niet vanzelfsprekend dat je een gelovige bent of dat je als een gelovige leeft. We moeten de vraag naar het hart blijven stellen. Tegelijkertijd moeten we oppassen voor een obsessief bezig zijn met onszelf en onze ervaringen en twijfels. Het gaat ten diepste niet om ons, ook niet om ons geloof, onze bevinding en onze strijd, maar om de Heere God, om Zijn Zoon, Zijn eer en Zijn koninkrijk. Hoe meer we op de Heere God en Zijn werk gericht zijn, hoe meer we onszelf leren vergeten en hoe meer de zaken rond de toe-eigening van het heil op hun plaats vallen.

Balans

Wat we in de tweede plaats van de nieuwe calvinisten kunnen leren, is een goede balans tussen hoofd- en bijzaken. In bewegingen als The Gospel Coalition en Together for the Gospel werken calvinisten uit heel verschillende theologische tradities en kerkverbanden met elkaar samen, omdat ze elkaar vinden in het hart van het Evangelie. Tegelijkertijd worden de verschillen niet als onbelangrijk weggezet maar juist serieus genomen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van 10 juni 2016. (We hebben momenteel een mooi aanbod voor nieuwe abonnees.)