Waar bent u naar op zoek?

Zending in zicht

Past pionieren wel bij ons?

Ds. C.W. Rentier
Door: Ds. C.W. Rentier
Zending
28-02-2023

In een gemeente waar een pioniersplek onder Arabisch-taligen gestart was, zei onlangs een ouderling tegen me: ‘Er zijn zeker niet veel bondsgemeenten die zoiets doen?’

Toen ik wat doorvroeg, werd duidelijk dat hij er vanuit ging dat een gemeente die zich verbonden voelt met de Gereformeerde Bond, niet snel zal meedoen met zoiets als pionieren en al helemaal niet onder zo’n ongewone bevolkingsgroep als Arabieren. Ik vroeg hem voor welk type gemeente het dan meer vanzelfsprekend zou zijn om het Evangelie te verkondigen aan migranten met een moslimachtergrond.

Gemeenschapsvorming

Met de term ‘pionieren’ wordt het missionaire werk bedoeld dat zich richt op missionaire gemeenschapsvorming voor specifieke doelgroepen. Dat werk wordt vanuit de landelijke kerk ondersteund en daarbij wordt ook de stichting Evangelie & Moslims betrokken. Op dit moment zijn er veel migranten die openstaan voor het Evangelie. Ze verschillen sterk van traditionele kerkgangers en daarom is het zinvol om voor hen eigen samenkomsten te organiseren en daar ook in pastoraat en diaconaat op een cultureel gepaste manier bij aan te sluiten. Vaak is er bij de gehele dienst behoefte aan een andere taal naast het Nederlands. Ook is het belangrijk dat de preek goed aansluit bij hun geestelijke zoektocht en dat er zowel voor als na de dienst ruim gelegenheid is voor ontmoeting en gesprek. Zeker bij de christelijke feesten is een gezamenlijke maaltijd een goede manier om de verbondenheid met elkaar te onderstrepen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in het nummer van De Waarheidsvriend van donderdag 2 maart 2023. Neem een jaarabonnement. Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-.

Ds. C.W. Rentier
Ds. C.W. Rentier

is directeur van de stichting Evangelie & Moslims.