Waar bent u naar op zoek?

Pastoraat aan mannen

13-04-2021

Over mannen en pastoraat bestaan allerlei vooroordelen: mannen beleven hun geloof niet zo diep, ze hebben geen behoefte aan pastorale gesprekken, ze haken sneller af, schrijft ds. M.J. Schuurman.

Over mannen en pastoraat bestaan allerlei vooroordelen: mannen beleven hun geloof niet zo diep, ze hebben geen behoefte aan pastorale gesprekken, ze haken sneller af.

Bij een bezoek aan een boer krijg ik eerst een rondleiding door de stal, omdat de boer net een melkrobot heeft aangeschaft. Tijdens de gang door de stal vertelt de man het een en ander over zijn bedrijf en over zijn koeien. Als we een tijdje in de stal geweest zijn, gaan we naar binnen. De boer trekt zijn klompen uit en ik mijn schoenen. Op onze sokken gaan we naar binnen, naar de keuken. Er wordt koffie gezet en tijdens het koffiedrinken vertelt de boer op een andere manier wat hem bezighoudt.

Minderheid

In mijn agenda staat een afspraak met een vrouw die lid is bij onze kerk. Haar man is geen lid. Nadat ik aanbel, doet de man open. Ik mag binnenkomen, zegt hij, maar zijn vrouw is er niet. Ik heb hier toch een afspraak staan en besluit mee naar binnen te gaan.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 15 april 2021.

Bestel een los nummer, maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,- of neem een jaarabonnement op De Waarheidsvriend.