Waar bent u naar op zoek?

Pastoraat aan ouderen

27-11-2018

Hoe kan de oudere die pastoraal bezoek krijgt, de nabijheid van de goede Herder beseffen en ervaren? Ds. H.G. de Graaff uit Nieuwerbrug schreef een praktische handleiding.

De uitgave, getiteld Gij Die zo nabij zijt. Handreiking voor ouderenpastoraat, schreef de predikant vooral met het oog op bezoekbroeders en -zusters: ‘Met de mannen en vrouwen die in ouderencommissies zitten en het blad Lichtspoor van de IZB rondbrengen, hebben we goud in handen.’ Het boekje verscheen in de Artiosreeks van de Gereformeerde Bond.

Lege stoel

Ds. De Graaff geeft toe dat de titel van zijn boek wat ouderwets klinkt en licht toe hoe hij tot deze keuze gekomen is: ‘Met deze versregel uit een prachtig gezang (lied 431 vers 8, uit Weerklank) wil ik de nabijheid van de Heere Jezus Christus benadrukken. Waar twee of drie in Zijn naam bij elkaar gekomen zijn, ben Ik in hun midden, is Christus’ belofte. Wanneer we bij ouderen op bezoek gaan, zit Hij in de lege stoel; Hij is Degene tegen Wie de bezochte eerst praat – via Christus komt het gesprokene naar mij, de bezoeker, toe.’

Lees de volledige tekst van het interview met ds. De Graaff in De Waarheidsvriend van donderdag 29 november 2018, of download hier gratis het eerste deel van het interview. 

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.