Waar bent u naar op zoek?

Pastoraat bij kinderloosheid

21-05-2012

Er is grote vreugde en dankbaarheid als God in Zijn goedheid de kinderzegen geeft. Aan de andere kant is kinderloosheid voor velen een ingrijpend kruis, dat onze pastorale aandacht verdient, schrijft Arja de Jong.

Kinderen zijn een geschenk met de opdracht: hen op te voeden tot eer van God en in liefde tot de naaste. Zij hebben een grote plaats in ons hart en leven. Als het verlangen naar kinderen niet vervuld wordt, is dat een groot verdriet.

Voor velen lijkt het krijgen van kinderen zo’n vanzelfsprekende zaak dat men weinig oog heeft voor mensen die er vergeefs naar uitzien. Tot vrijwel elke kerkelijke gemeente behoren echtparen die ongewild kinderloos zijn en ongehuwden die een dubbel gemis ervaren, van zowel een levensgezel als van kinderen.

Zondags in de kerk, omringd door de vele gezinnen met kinderen, krijgt dit een extra accent. Vooral tijdens doop- en belijdenisdiensten overvalt hun soms het verdriet dat ze altijd slechts toeschouwer blijven.