Waar bent u naar op zoek?

Petrus en Johannes in het lege graf

Jan van 't Hoff
Door: Jan van 't Hoff
01-04-2021

Na Zijn kruisdood is het lichaam van Jezus begraven in een grafspelonk. Drie dagen later staat Hij op uit de doden. Maria Magdalena vertelt aan de discipelen dat het graf van Jezus leeg is. Als Petrus en Johannes dat horen, haasten ze zich naar het graf. Johannes arriveert er als eerste, maar Petrus gaat als eerste het graf in. Als stille getuigen van de opstanding van Jezus liggen daar de doeken waar Jezus’ dode lichaam in gewikkeld was. Van Johannes lezen we dat hij ‘zag en geloofde’ (Joh.20:8). Ook tot Petrus begint het ontzagwekkende gebeuren door te dringen. In vers 9 staat: ‘Want zij kenden de Schrift nog niet dat Hij uit de doden moest opstaan’.

Beiden zien er wat verwilderd uit; ze hebben zeer enerverende dagen achter de rug en hebben zojuist gerend. Als je het schilderij bekijkt, lijkt het alsof je bij de gebeurtenis aanwezig bent. Ik heb het geschilderd als een verslag van de historische gebeurtenis om daarmee te benadrukken dat de lichamelijke opstanding van Jezus werkelijk heeft plaatsgevonden. Hij overwon de dood!

De Dordtse kunstschilder Jan van ’t Hoff (1959) is vanaf het voltooien van de opleiding aan de Christelijke Academie voor Beeldend Kunstonderwijs in Kampen werkzaam als professioneel portretschilder en schilder van stillevens. Hij heeft een eigen atelier (www.atelierjanvanthoff.nl).

Sinds drie jaar werkt hij in opdracht van Gospel Images aan een serie schilderijen met bijbelse onderwerpen. Het doel hierbij is de hoofdlijn van de Bijbel in beeld te brengen.

De meeste schilderijen bevinden zich in het atelier in Dordrecht (Voorstraat 138) en zijn daar ook te bezichtigen, mits de coronamaatregelen het toelaten. De werken – met korte uitleg erbij – zijn ook te zien op de website www.gospelimages.nl. Mede door het contact met stichting GlobalRize worden de afbeeldingen wereldwijd bekeken en gedownload, ook in minder toegankelijke landen.

Het afgelopen jaar kwamen bezoekers van de website uit 159 verschillende landen.

Over de reden waarom Van ’t Hoff bijbelse voorstellingen schildert, zegt hij: ‘Het schilderen van een natuurstilleven of een portret is voor mij een uiting van verwondering over Gods schepping, maar een bijbels onderwerp heeft een extra betekenislaag. Jezus zegt: “Het zijn de Schriften die van Mij getuigen.” Kies je een onderwerp uit de Bijbel dat van Hem getuigt, dan vestig je de aandacht op Hem en Zijn verzoeningswerk. Een rijkere betekenis kan een schilderij niet hebben. Als christenen hebben we het voorrecht en de opdracht om de bijbelse boodschap door te geven. Met deze afbeeldingen-plus-uitleg doen we dat via internet.’

Jan van 't Hoff
Jan van 't Hoff