Waar bent u naar op zoek?

Gebed om de Geest is nodig vanwege het kwetsbare van Gods spreken

Plaats voor het Woord

Ds. E.J. Terpstra
Door: Ds. E.J. Terpstra
Prediking
18-12-2023

‘Waarom hoor ik nooit wat van Hem?’ Soms klinkt een zekere wanhoop door in een dergelijke opmerking. Een andere keer hoor je eerder onverschilligheid. Maar niet de manier waarop God spreekt, moet ons verwonderen. Het feit dát de Heere überhaupt spreekt, mag ons verbaasd doen staan.

Wat onze God kenmerkt, is dat Hij spreekt. Dat is zelfs het eerste wat God doet. God schept niet door grootse daden, Zijn stem klinkt eenvoudigweg. En wat Hij wil, wordt dan werkelijkheid.

Hebreeën 1:1 vertelt ons dat dit spreken doorgaat. God spreekt tot één volk, tot Israël. Hij spreekt tot ‘de vaderen’, de voorouders van de Joodse schrijver en van zijn Joodse publiek. Hij spreekt tot hen ‘vele malen en op vele wijzen’. Wat heeft de Heere een grote creativiteit in Zijn spreken. Dan is er donder en vuur vanaf de Sinaï, dan is er het suizen van een zachte koelte. Maar telkens spreekt God ‘door de profeten’. Een bonte stoet aan mannen, en niet alleen mannen als Ezechiël of Daniël. Ook iemand als David is mond van God tot Zijn volk.

Verleid

Van dit spreken van de Heere tot Zijn volk loopt een rechte lijn naar de Heere Jezus. Gods spreken in en door de Zoon past in die lange geschiedenis van Gods woorden voor Zijn volk. Tegelijk vormt het spreken van de Vader in en door de Zoon er het hoogtepunt van. Want Hij, Jezus, is weliswaar Profeet zoals Israël vele profeten gekend heeft, maar Hij is ook dé Profeet. De Laatste en Grootste, zoals Mozes Hem in Deuteronomium 18 heeft aangekondigd.

Maar wat meer is: Jezus is de Zoon. Niet zoals ook Israël ‘zoon van God’ wordt genoemd, want de Heere Jezus is Degene door Wie God ‘ook de wereld gemaakt heeft. Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord’ (vs.2-3). ‘De afdruk van Zijn zelfstandigheid’: het evenbeeld van de Vader; God, evenals Zijn Vader.

In deze ‘laatste dagen’ heeft Jezus Gods laatste en definitieve woord gesproken op deze aarde. In menselijk vlees en bloed is Hij hierheen gekomen. Tussen de regels door horen we hier het kerstevangelie.

Samenvattend zegt de schrijver van Hebreeën: ‘In deze indringende tijden klinkt een laatste indringende boodschap van God. Hoor naar Hem!’ De Heere Jezus spreekt wel in lijn met al Gods eerdere woorden aan Israël, maar dit laatste woord is anders, en beslissend. Je kunt niet terug achter dit laatste woord om alleen vast te houden wat de Heere eerder heeft gezegd. Iets waartoe deze Joodse christenen worden verleid nu het christelijk geloof hun veel strijd kost.

Influencers

Doorgewinterde kerkmensen verbazen zich misschien niet dat God spreekt. Ze hebben nooit anders gehoord. Velen, ook binnen de gemeente, delen die vanzelfsprekendheid echter niet. Ze horen vele stemmen: van politici in deze tijd van verkiezing en formatie, van influencers via social media, van vrienden en van andere groepen waar ze graag bij willen horen.

De stem van de Heere lijkt helemaal te worden overschreeuwd. Voor velen is die stem niet hoorbaar, of is ze er een naast de vele andere stemmen die klinken. Zou God niet harder, duidelijker, en vooral onweerstaanbaar kunnen spreken?

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 21 december 2023. Neem een jaarabonnement (€ 53). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. E.J. Terpstra
Ds. E.J. Terpstra

is predikant van de hervormde gemeente te Bunschoten.