Waar bent u naar op zoek?

Plaatselijke jeugdwerker

16-06-2015

Jeugdwerk verdient alle aandacht. Jongeren mogen hun plek in de gemeente innemen. Naast de zegen die er in het jeugdwerk is, kunnen er ook zorgen zijn, schrijven Hans Alderliesten en Rick van Elk.

Er zijn bijvoorbeeld onvoldoende vrijwilligers. Het kan ook ontbreken aan kennis en vaardigheden om een bepaalde doelgroep te bereiken. Het aanstellen van een plaatselijke jeugdwerker van de Hervormd Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) kan uitkomst bieden.

De HGJB zet zich in voor goed kerkelijk jeugdwerk, zowel landelijk als plaatselijk. Dat is onze missie en omdat het over kinderen, tieners en jongeren gaat, kunnen we daar niet scherp genoeg op zijn. Samen met kerkenraden, jeugdraden, predikanten, jeugdambtsdragers en leidinggevenden weten we ons geroepen om jongeren te bepalen en te houden bij Gods Woord en Zijn gemeente. In ons werk zijn we gericht op de volle breedte van de gemeente: we willen jongeren in de verschillende ontwikkelingsfasen en op verschillende plekken in de gemeente bereiken en ondersteunen.

In diverse gemeenten is een plaatselijke jeugdwerker actief. Bij een plaatselijke jeugdwerker gaat het om een jeugdwerker van de HGJB die in een plaatselijke gemeente het jeugdwerk ondersteunt en betaald wordt door diezelfde gemeente. Met deze constructie combineren we de voordelen van een ‘eigen’ lokale jeugdwerker met de voordelen van het horen bij een groter geheel, in dit geval de HGJB en indirect de Protestantse Kerk. De jeugdwerkers zetten zich in om het jeugdwerk van de gemeente op een hoger plan te tillen. Hij of zij coacht, traint en inspireert jeugdleiders en (jeugd)ambtsdragers en ontwikkelt met hen het jeugdbeleid. En ze gaan gewoon aan de slag: activiteiten opzetten, uitnodigingen versturen, pastorale gesprekken voeren, catechese geven.

Lees het volledige artikel in De Waarheidsvriend van 19 juni 2015.