Waar bent u naar op zoek?

Pleiten op je doop

20-06-2011

Met stijgende verbazing las ik wat ds. J.M.D. de Heer, predikant van de gereformeerde gemeente in Middelburg, in het Reformatorisch Dagblad van 6 juni een meisje antwoordde dat vroeg of je mag pleiten op je doop, schrijft dr. W. Verboom.

Ds. De Heer zegt dat hij dit niet zou durven zeggen. Eerlijk gezegd vraag ik me af hoe hij het aandurft om zich te distantiëren van een kernpunt in het geloof dat ons vanaf de dagen van de Reformatie is overgeleverd.

Het vreemde is dat ds. De Heer helemaal niet uitlegt wat pleiten op je doop inhoudt. Mij is altijd geleerd dat pleiten op je doop is dat je in alle eerbied en vertrouwen tegen de Heere zegt: ‘Heere, ik kan U niets aanbieden dan mijn zonden. Maar U hebt eenmaal bezegeld toen ik gedoopt werd, dat U mij uw genade in Christus belooft. Daar heb ik geen enkel recht op. Maar ik beroep mij als een rechteloze op wat U beloofde te doen als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik mag dat allemaal in het doopformulier lezen. Ik mag mijn hand daarop leggen. Daarom zeg ik: Heere, U hebt het mij beloofd. Aan die belofte klamp ik me vast.’