Waar bent u naar op zoek?

Polio en voorzienigheid

25-08-2020

In het verleden is er veel strijd geleverd rond het thema vaccinatie. Steeds laaide de discussie tegen voor- en tegenstanders op wanneer er een uitbraak van een besmettelijke ziekte was, constateert ds. J. Belder.

Ook nu is het thema weer actueel, in de aanloop naar mogelijke massale vaccinatie tegen COVID-19. 

In de negentiende eeuw was de tegenstand tegen vaccineren geconcentreerd op de inenting tegen pokken. Vooral vanuit de Réveilkring klonken luide tegenstemmen. De tot het christendom bekeerde Joodse arts Abraham Capadose schreef verschillende geschriften om zijn bezwaren kenbaar te maken. Hij beriep zich onder andere op de woorden van de Heere Jezus dat gezonden ‘de medicijnmeester’, de dokter niet nodig hebben (Luk.5:31). Mag je een gezond mens ziek maken? Was het geen hoogmoed te menen dat een mens zich ‘tegen de slagen van Gods tuchtroede’ kan beveiligen? 

Niet zonder risico

Vooral dwang vanuit de overheid riep verzet op bij een deel van de Réveilkring. Zo had de staatsman mr. Guillaume Groen van Prinsterer zelf geen bezwaren tegen medisch preventief ingrijpen, maar wel verzette hij zich tegen dwang vanuit de overheid. Zij mag niet heersen over de gewetens van de burgers en zich gedragen alsof zij eigenaresse is van hun levens en lichamen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 27 augustus 2020.

Bestel een los nummer, of neem een abonnement op De Waarheidsvriend.