Waar bent u naar op zoek?

Positie van godsdienstonderwijzer was vaak eenzaam

19-01-2021

Het boekje 'Mijn vader was godsdienstonderwijzer' vult beslist een leemte. Het brengt de vroeger zo geheten godsdienstonderwijzer voor het voetlicht. De schrijver, dr. W. Verboom, weet waar hij over schrijft, aldus ds. A. Romein.

De vader van dr. Verboom bekleedde deze bediening jarenlang in Kollum. Dr. Verboom geeft eerst een weergave van de geschiedenis: de benaming ‘godsdienstonderwijzer’ fungeert vanaf 1847 en blijft in gebruik tot 1951. Hij is werkzaam in prediking, pastoraat en catechese en bij een benoeming in een evangelisatie doet hij in feite bijna alles wat een predikant doet, behalve de bediening van de sacramenten.

Evangelisaties

De schrijver wijdt een hoofdstuk aan de evangelisatieverenigingen die in de negentiende en twintigste eeuw her en der ontstonden. Zij stichtten ‘evangelisaties’, tweeërlei: ‘afstandsevangelisaties’ en ‘richtingsevangelisaties’. Die laatste meestal in vrijzinnige of ethische gemeenten. Het gaat dan in de loop van de tijd om vele tientallen evangelisaties en duizenden leden. De auteur beperkt zich tot die op gereformeerde grondslag. Ze hebben velen voor de Hervormde Kerk behouden.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 21 januari 2021.

Bestel een los nummer, maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,- of neem een jaarabonnement op De Waarheidsvriend.