Waar bent u naar op zoek?

Postacademische cursus ‘Godsbeelden en geestelijke gezondheid’

12-11-2020

Onder leiding van prof. dr. Hanneke Schaap- Jonker, rector van het Kennisinstituut christelijke ggz (Eleos/ De Hoop ggz) en bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit, vindt er via e-learning en een werkcollege een nascholingscursus plaats over ‘Godsbeelden en geestelijke gezondheid’. Vanuit het perspectief van de klinische godsdienstpsychologie komen vragen aan de orde als ‘Wie is God voor iemand met psychische problemen? Hoe ziet en ervaart hij/zij de verhouding tot God? Hoe heeft dat te maken met zijn/haar psychische beleving en problematiek, en wat betekent dat voor pastorale begeleiding, geestelijke verzorging of hulpverlening?’ Elke deelnemer kan op een eigen gekozen moment de cursus volgen.

Meer info en inschrijving: https://www.godgeleerdheid.vu.nl/nl/opleidingen/cursussen-trainingen/godsbeelden-en-geestelijke-gezondheid/index.aspx. Doorlopende aanmelding is mogelijk.