Waar bent u naar op zoek?

Predikantenbegeleider vertrekt

06-03-2012

Wie weet dat drie predikanten in onze kerk het werk van hun collega's begeleiden? Een van hen, ds. Gideon van Dam, neemt afscheid. Piet Vergunst sprak hem.

Ds. G.P. van Dam begon op 1 december 1984 als predikant voor de werkbegeleiding, eerst alleen in de Gereformeerde Kerken in Nederland. Hij werkte in de zuidelijke helft van Nederland. Gedurende het SoW-proces werd de samenwerking met de Nederlandse Hervormde Kerk steeds intensiever. Al in 1996 was er sprake van een geïntegreerde aanpak van het werk. Drie collega’s vormen momenteel het team, zodat het werk in drie regio’s verdeeld is. Ook heeft ieder een eigen specialisme. Voor ds. Van Dam was dat geestelijke begeleiding.

De werkbegeleiding is verantwoordelijk voor de verplichte werkbegeleiding of het mentoraat voor beginnende predikanten en kerkelijk werkers (pastores) en werkbegeleiding op verzoek.

Wat was de scopus van uw werk als werkbegeleider?

‘Ik heb daarover in het kader van mijn afscheid een boek geschreven dat door de dienstenorganisatie uitgegeven is. (Gideon van Dam, Altijd leerling. Mijn kijk op de werkbegeleiding van pastores. Een autobiografie.) In mijn boek heb ik vijf pijlers van werkbegeleiding beschreven.´