Waar bent u naar op zoek?

Predikantencontio 2021, een laatste poging

04-02-2021

Helder en klaar is het dat de predikantencontio (traditioneel in de eerste januariweek) geen doorgang kon vinden. Vanwege het belang van de theologische bezinning is dit spijtig. Temeer vinden we het jammer nu de behoefte aan onderlinge ontmoeting ervaren wordt. We vragen onze predikanten nu om donderdag 17 juni in de agenda vrij te houden, in de hoop dat we dan een eendaagse contio kunnen en mogen houden. We denken vanwege de ruimte hierbij aan de Oude kerk van Putten.

Ons staat voor ogen die morgen het openingswoord van ds. J.A.W. Verhoeven en de causerie te houden, terwijl ’s middags een theologische lezing en het gesprek daarover de agenda vullen. Mocht het begin mei niet mogelijk zijn om in juni samen te komen, zijn we genoodzaakt het gehele programma voor dit jaar naar 2022 te verplaatsen.