Waar bent u naar op zoek?

Predikantencontio 2022

17-02-2022

Dankzij de recente versoepelingen kan de predikantencontio 2022 DV doorgaan op donderdag 24 en vrijdag 25 maart. We komen samen in De Aker, Fontanusplein 2 in Putten. Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond nodigt alle hervormdgereformeerde predikanten van harte uit de contio bij te wonen.

Opgave via www.gereformeerdebond.nl

Donderdag

Na de opening door de voorzitter van de Gereformeerde Bond, ds. J.A.W. Verhoeven, is het tijd voor de causerie. De predikanten die in 2020 en 2021 overleden zijn, hebben we immers op 6 januari herdacht, toen ds. Verhoeven online zijn rede hield. Mw. dr. Hanna Rijken uit Utrecht houdt de causerie onder de titel ‘Lessen uit de geschiedenis van de kerk ten aanzien van kerkmuziek, ook met het oog op actuele vragen’. Omdat veel theologen in hun opleiding weinig geschoold zijn in de kerkmuziek, willen we naar dr. Rijken luisteren, die ons vertellen zal op welke wijze de Psalmen in onze erediensten een plaats gekregen hebben en hoe latere ontwikkelingen verlopen zijn.

Op donderdagmiddag spreekt dr. W.J. Dekker uit Amersfoort over het bijbelse spreken over God én ons spreken en preken over Hem. Hij doet dit onder de titel ‘Want deze God is onze God. Het spanningsvolle Godsbeeld van Jesaja 63 en ons eigen spreken over God’. Vanuit dit hoofdstuk, dat centraal stond in de dissertatie van ds. Dekker, zal hij lijnen naar de praktijk van geloof en kerk-zijn trekken.

Vrijdag

Op vrijdag luisteren we eerst naar prof. dr. H.J. Paul, hoogleraar Geschiedenis van de Geesteswetenschappen aan de Universiteit Leiden. Onder de titel ‘Geloof en wetenschap: een geesteswetenschappelijk perspectief’ zal hij ingaan op de uitdagingen die christelijke studenten kunnen tegenkomen als zij een geesteswetenschappelijke studie gaan volgen (geschiedenis, filosofie, taalen cultuurstudies). Een van die uitdagingen is de vraag hoe goddelijk en menselijk handelen samen gedacht kunnen worden. Tegelijk, zal Paul betogen, hebben de geesteswetenschappen en de kerk meer gemeen dan je zou denken. ‘Conflict’ is niet het enige wat geloof en wetenschap verbindt.

Op vrijdagmiddag is prof. dr. J. Hoek de inleider. Hij zal onder de titel ‘Kostbare en kwetsbare erfenis. Gereformeerde vroomheid in de 21e eeuw’ insteken bij de vroomheid die de Schrift ons tekent, om daarna de bevindelijke lijnen uit de hervormd-gereformeerde beweging te behandelen. Het is zijn doel om karakteristieke elementen te benoemen die het geestelijke leven vandaag vruchtbaar maken, om als theoloog persoonlijk en als gemeenten een bijbelse vroomheid te bewaren.

Zo leven we – er is lang op gewacht! – toe naar twee dagen van wetenschappelijke bezinning, om toegerust te worden voor het werk.

Agenda predikantencontio 24-25 maart 2022

Donderdag 24 maart

09.30 uur: Ontvangst (tot 10.00 uur)

10.00 uur: Opening van de contio door ds. J.A.W. Verhoeven, voorzitter

10.30 uur: Causerie, door dr. C.S.A. (Hanna) Rijken, musicus en theoloog over het thema ‘Lessen uit de geschiedenis van de kerk ten aanzien van kerkmuziek’.

11.15 uur: Pauze

11.45 uur: Gesprek naar aanleiding van de causerie

12.30 uur: Middagpauze met warme maaltijd

14.00 uur: Referaat door dr. W.J. Dekker, Amersfoort over het thema ‘Want deze God is onze God. Het spanningsvolle Godsbeeld van Jesaja 63 en ons eigen spreken over God’.

15.00 uur: Pauze

15.45 uur: Bespreking van het referaat

16.45 uur: Sluiting dag 1

17:00 uur: Broodmaaltijd

Donderdag 25 maart

09.00 uur: Ontvangst (tot 09.30 uur)

09.30 uur: Dagopening door de tweede voorzitter, ds. J.J. ten Brinke

10.00 uur: Referaat door prof. dr. H.J. Paul, Oegstgeest over het thema ‘Geloof en wetenschap: een geesteswetenschappelijk perspectief’.

10.45 uur: Pauze

11.30 uur: Bespreking van het referaat

12.30 uur: Middagpauze met warme maaltijd

14.00 uur: Referaat door prof. dr. J. Hoek, Veenendaal over het thema ‘Kostbare en kwetsbare erfenis. Gereformeerde vroomheid in de 21e eeuw’.

15.00 uur: Pauze

15.45 uur: Bespreking van het referaat

16.45 uur: Sluiting van de contio

17:00 uur: Broodmaaltijd