Waar bent u naar op zoek?

Geannuleerd: Predikantencontio 2022 Info & Aanmelding

08-12-2021

UPDATE - Helaas zien wij ons genoodzaakt om de contio te annuleren. Wij houden u op de hoogte of en op welke wijze er een contio georganiseerd zal gaan worden. - Deo volente op woensdag 5 en donderdag 6 januari a.s. zal de jaarlijkse contio voor predikanten van de Gereformeerde Bond worden gehouden. Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond nodigt u hierbij van harte uit deze contio, waarvan u het programma hieronder aantreft, bij te wonen. We hopen samen te komen in Nieuw Hydepark, Driebergsestraatweg 50 te Doorn.

Mede omdat de predikantencontio in 2021 niet kon plaatsvinden, komen we – onder strikte voorwaarden – met een kleinere groep wel samen.

Op elk van beide dagen kunnen we met max. zestig personen bijeenkomen, zodat de afstand van 1,5 meter gegarandeerd is. Bij verplaatsing in het gebouw is een mondkapje verplicht, terwijl we bij klachten thuisblijven. We vragen ieders begrip voor het feit dat om deze reden dit jaar alleen de dienstdoende predikanten uitgenodigd zijn, waarbij zij voor één dag intekenen kunnen. Zij immers zijn gezien hun leeftijd minder kwetsbaar én hebben vanwege hun taak als pastor een zware tijd achter de rug.

Klik HIER om aan te melden.

De lezingen worden opgenomen en na de contio op onze website geplaatst, zodat alle predikanten de lezingen kunnen volgen.

Woensdag
Na de opening door de voorzitter van de Gereformeerde Bond, ds. J.A.W. Verhoeven, herdenken we de predikanten die in de voorbije twee jaar, 2020 en 2021, overleden zijn. Voor het tweede deel van de morgen is mw. dr. Hanna Rijken uit Utrecht uitgenodigd. Zij houdt de causerie onder de titel ‘Lessen uit de geschiedenis van de kerk ten aanzien van kerkmuziek, ook met het oog op actuele vragen’. Omdat veel theologen in hun opleiding weinig geschoold zijn in de kerkmuziek, willen we naar dr. Rijken luisteren, die ons vertellen zal op welke wijze de Psalmen in onze erediensten een plaats gekregen hebben wen hoe latere ontwikkelingen verlopen zijn.

Op woensdagmiddag spreekt dr. W.J. Dekker uit Amersfoort over het bijbelse spreken over God én ons spreken en preken over Hem. Hij doet dit onder de titel ‘Want deze God is onze God. Het spanningsvolle Godsbeeld van Jesaja 63 en ons eigen spreken over God’. Vanuit dit hoofdstuk, dat centraal stond in de dissertatie van ds. Dekker, zal hij lijnen naar de praktijk van geloof en kerk-zijn trekken.

Donderdag
Op donderdag luisteren we eerst naar prof. dr. H.J. Paul, hoogleraar Geschiedenis van de Geesteswetenschappen aan de Universiteit Leiden. Onder de titel ‘Geloof en wetenschap: een geesteswetenschappelijk perspectief’ zal hij ingaan op de uitdagingen die christelijke studenten kunnen tegenkomen als zij een geesteswetenschappelijke studie gaan volgen (geschiedenis, filosofie, taal- en cultuurstudies). Een van die uitdagingen is de vraag hoe goddelijk en menselijk handelen samen gedacht kunnen worden. Tegelijk, zal Paul betogen, hebben de geesteswetenschappen en de kerk meer gemeen dan je zou denken. ‘Conflict’ is niet het enige wat geloof en wetenschap verbindt.

Op donderdagmiddag is prof. dr. J. Hoek de inleider. Hij zal onder de titel ‘Kostbare en kwetsbare erfenis. Gereformeerde vroomheid in de 21e eeuw’ insteken bij de vroomheid die de Schrift ons tekent, om daarna de bevindelijke lijnen uit de hervormd-gereformeerde beweging te behandelen. Het is zijn doel om karakteristieke elementen te benoemen die het geestelijke leven vandaag vruchtbaar maken, om als theoloog persoonlijk en als gemeenten een bijbelse vroomheid te bewaren.

Zo leven we toe naar twee dagen van wetenschappelijke bezinning, om toegerust te worden voor het werk.

WOENSDAG 5 JANUARI

9.30-10.00 uur: ‎‎ Ontvangst
10.00 uur:  ‎ Opening van de contio door ds. J.A.W. Verhoeven, voorzitter
10.45 uur: Koffiepauze
11.15 uur: ‎Causerie, door dr. C.S.A. (Hanna) Rijken,  musicus en theoloog over het thema ‘Lessen uit de geschiedenis van de kerk ten aanzien van kerkmuziek’.
12.30 uur: Middagpauze met broodmaaltijd
14.00 uur: Referaat door dr. W.J. Dekker, Amersfoort over het thema ‘Want deze God is onze God. Het spanningsvolle Godsbeeld van Jesaja 63 en ons eigen spreken over God’.
15.00 uur: Theepauze
15.40 uur: Bespreking van het referaat
16.40 uur: Sluiting dag 1 

 

DONDERDAG 6 JANUARI

9.00-9:30 uur: Ontvangst
9.30 uur: Dagopening door de tweede voorzitter, ds. J.J. ten Brinke
10.00 uur: Referaat door prof. dr. H.J. Paul, Oegstgeest over het thema ‘Geloof en wetenschap: een geesteswetenschappelijk perspectief’.
11.00 uur: Koffiepauze
11.30 uur: Bespreking van het referaat
12.30 uur: Middagpauze met broodmaaltijd
14.00 uur: Referaat door prof. dr. J. Hoek, Veenendaal over het thema ‘Kostbare en kwetsbare erfenis. Gereformeerde vroomheid in de 21e eeuw’.
15.00 uur: Pauze
15.40 uur: Bespreking van het referaat
16.40 uur: Sluiting van de contio