Waar bent u naar op zoek?

Predikantencontio in Putten

31-03-2022

Voor het eerst had de (twee keer uitgestelde) jaarlijkse predikantencontio van de Gereformeerde Bond in de lijdenstijd plaats, op donderdag 24 en vrijdag 25 maart in de Aker in Putten. Het maakte dat voorzitter ds. J.A.W. Verhoeven de toon zette met een meditatief openingswoord over Jezus, Die in dreigend duister de lofzang zong. Daarna zongen de predikanten zelf, meerstemmig meezingend met en ook luisterend naar dr. Hanna Rijken, die ons inwijdde in een eeuwenoude én actuele kerkmuzikale praktijk. Dr. W.J. Dekker ontvouwde daarna de inhoud van zijn dissertatie over het godsbeeld uit Jesaja 63 en maakte zijn studie actueel voor de kerkelijke praktijk: prediking, pastoraat, gebeden en lied.

Op vrijdag belichtte ds. J.J. ten Brinke in de opening vanuit Esther 4 de regering van God én haar betekenis voor onze roeping ‘in een tijd als deze’. Prof. dr. Herman Paul ging in zijn lezing over de theologie van de geesteswetenschappen in op de spanning die een student ervaren kan tussen de kerkdienst op zondag en een letterkundig of geschiedeniscollege op maandag. Hij riep de predikanten op hun gemeenteleden niet te laten geloven dat het werk van God en het werk van mensen elkaar in de weg zitten. De laatste lezing was van prof. dr. J. Hoek, die vanuit het Woord en de hervormdgereformeerde geschiedenis inzoomde op vroomheid, op haar essentiële kenmerken, een bijdrage die net als bij ds. Dekker leidde tot een kwetsbaar gesprek over de verkondiging in en het geloof van de gemeente.

Zo viel er zegen, ook in de wandelgangen, als het hart voor de ander open was.